Uncategorized

Ifihlwe izolo induna uMaduna

18 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
Ifihlwe izolo induna uMaduna uVezi Maduna Mafu

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
INDUNA yesigabeni seNsiza esiqintini se-Avoca eFilabusi uVezi Maduna Mafu ifihlwe izolo emzini wayo kulandelwa isiko lesiNguni.

Induna uMaduna ebisileminyaka yokuzalwa engu-86, ikhothame ngoMgqibelo emzini wayo ngemva kokulwisa isifo setshukela iminyaka eminengi.

Ngesiko lesiNguni, induna nxa isiyafihlwa kuhamba amalunga emuli wodwa.

UMphathintambo obona ngezeKhaya kanye lezeMisebenzi yomphakathi uJulayi Moyo obekhona kumngcwabo lo uthe ukukhothama kwenduna uMaduna kutshiye isikhexe esikhulu elizweni kalokhu nguye induna ebisibuse isikhathi eside elizweni. Induna uMaduna ibisileminyaka engu-46 ikhokhela isigaba se-Avoca.

UMphathintambo uMoyo ubuye njalo waveza ukuthi uMaduna ubeyinduna uqobo, futhi ubeliqhawe lesizwe nanko waphatheka kakhulu kumpi yombangazwe okwabangela ukuba avalelwe emajele ehlukeneyo waze wayakhululwa ngomnyaka ka1980.

UMoyo uthe induna uMaduna izakhunjulwa ngokulwa kwayo kwezepolitiki ngaphambi kokuba ilizwe lithole uzibuse ngomnyaka ka1980 kanye lomsebenzi awenzayo kwezentuthuko.

“Induna uMaduna izakhunjulwa ngomsebenzi wayo omkhulu ekuthuthukiseni ezombusazwe kanye lezokuhlalisana kuleli. Sonke siyazi ukuthi wake wabotshwa ngesikhathi elwela inkululeko yelizwe. Usebenze kunhlangothi ezehlukeneyo okugoqela ukuba nguMgcinisihlalo wokuqala we-Insiza Rural District Council, waphinda waba lilunga le-Central Committe leJoint Central Committee.

“Wake waba njalo nguSenetha wezinduna zeNsiza, futhi waba lilunga le-National Consultative Assembly yeZanu-PF, waphinda waba nguMgcinisihlalo weMatabeleland South Provincial Assembly of Chiefs,” kutsho uMoyo.

Isikhulumi semuli yakoMaduna uMnumzana Zwelithini Dlamini ngoLwesibili ubikele intatheli ukuthi uHulumende uphathisile emngcwabeni wenduna le. Isabelo seMatabeleland South besihambise isicelo sokuba anikwe isithunzi sokuba liqhawe lesizwe njengoba bekulokuvumelana esabelweni ukuthi imisebenzi yakhe ihambelana lalesi isimo.

Induna uMaduna itshiye unkosikazi uLizzie Maduna Mafu, abantwana abangu-11 kanye labazukulu abangu-28.

Share This:

Sponsored Links