Ifethalayiza enengi iyabulala izilimo

10 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Ifethalayiza enengi iyabulala izilimo

uMthunywa

Bongani Ndlovu 

ABALIMI sebecetshiswe ukuthi bangasebenzisi umvundiso omnengi ngoba ungabatshisela izilimo zabo.

Intatheli kaMthunywa ixhumane loNkszn Sukoluhle Mhlanga ongumbalisi wezifundo zokulima akusilocebo elihle ukufaka umvundiso kakhulu nxa izulu lililutshwane ngoba lokhu kungabulala izilimo.

“Ifethalayiza kumele isetshenziswe kakhulu lapho okulezulu elinengi ngoba iyavikela ukuthi izilimo zingatoti kukanti ingasetshenziswa lapho okungela zulu elinegi izilimo ziyatsha.

“Ifethalayiza kwesinye isikhathi iyabulala ukudla komhlabathi  kube sekusenza ukuthi izilimo zingakhuli ngendlela ngoba seziswele ukudla. Okunye njalo ingafakwa endaweni engela manzi amanengi ibulala impande zesilimo kube sekusenza ukuthi isilimo sehluleke ukumunya amanzi besesisifa,” kuchaza uNkszn Mhlanga.

Ubuye wathi umquba ungcono kwesinye isikhathi kulefethalayiza ngesikhathi kulezulu elincane.

“Imvundiso yomhlabathi engcono ngumquba ngoba usungancengisa ezulwini elilutshwana kodwa ifethalayiza ihle itshise izilimo,”  kulandisa uNkszn Mhlanga.

Uqhubekele phambili waveza ukuba umquba kumbe owamahlamvu ungcono ngoba ulakho lokuvikela umhlabathi. 

“Abalimi bangamane besebenzise umquba wezinyamazana kumbe owamahlamvu ngoba lo uyasiza ukuvikela ilanga ukuthi libe litshaya umhlabathi litshontsha amanzi ezilimo,” kuveza uNkszn Mhlanga.

Uphethe ngokuthi abalimi abanengi bagijimela ukusebenzisa ifethalayiza lalapho okungamelanga isebenze khona.

“Ukuthi ifethalayiza ingafakwa kuzilimo zenza kuhle akutsho ukuthi kumele ifakwe noma kanjani kodwa kudingeka ukuthi isetshenziswe ngabalimi nxa izilimo zisengozini yokutota.

“Nxa ungayifaka ngesikhathi esingafanelanga ulakho ukulahlekelwa yisivuno sakho ngoba iyabe ingasasebenzanga ngendlela,” kuphetha uNkszn Mhlanga.

Share This:

Sponsored Links