Uncategorized

Idibisi liphenduka inyoka

01 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Idibisi liphenduka inyoka

uMthunywa

Ethel Ncube
KULENDODA yeGokwe ethwele amagabha avuzayo nanko phela ithe ngemva kokudinga umuthi wedibisi umuthi wakhona waphenduka inyoka esiyithwalise nzima.
Isiga lesi sivele emavikini amabili adluleyo ngemva kokuba uMnumzana Derrick Tshuma ebikele induna yeGokwe uChiya Chireya ukuba kasabuquthi ngomuthi awuthatha enyangeni uMnumzana Mangoromera.

Ekhuluma lentatheli induna uChireya ichaze ukuba inyanga le yapha uMnu Tshuma umuthi wokutshaya inala.

“UMnu Tshuma wahamba enyangeni wayadinga umuthi wedibisi kodwa yena wehluleka ukuwusebenzisa ngendlela eqondileyo.

“Umuthi lo kwakumele ukuba nxa esewufakile nxa kuganyulwa imfe ingadliwa umuntu emile kumele agamule adlele khonapho. Uhlupho olwabakhona yikuthi abantwana bathatha imfe le bayidla behamba umuthi wahle waphambaniseka,” kubika induna uChireya.

Uqhubekele phambili echaza ukuthi idibisi leli limdlisa imbuya ngoluthi umnikazi.

“UTshuma wathi esiyangena esivandeni wahlangana lenkalatha yenyoka ibhoda khonapho. Uthe esebona kunjalo wabuyela enyangeni yafika yathi ifuna inkomo yena kalayo. Inyanga yathi ngeke imncedise nxa engabhadalanga lutho ngoba yena wehlulekile ukulandela izixwayiso zedibisi le.

“Kuthe sekunzima babuya kimi ukuthi kuthethwe icala ngathi umalanda inyanga kayibhadale njengokuyilanda kwakhe ukuze azephule ezikweni lamalahle akilo,” kuchaza uChireya
Iphephandaba likazulu libikelwe ukuba uMnumzana Tshuma uhlawuliswe inkomo eyodwa okumele ayiphe inyanga uMangoromera.

“Ngitshele uMnumzana Tshuma ukuba ayehlawula inkomo eyodwa enyangeni ngoba uhlupho lukuye owalanda inyanga izithulele njalo waphambanisa imithetho yakhona,” kubika uMnu Chireya.

Imizamo yokukhulumisana loMnumzana Derrick Tshuma kanye lenyanga uMangoromera yehlule ngoba kuthiwa abalaye umakhalekhukwini.

Share This:

Sponsored Links