Uncategorized

‘ICovid entsha iyingozi kakhulu’

27 May, 2021 - 00:05 0 Views
‘ICovid entsha iyingozi kakhulu’ Solwayo Ngwenya

uMthunywa

INGCITSHI yezempilakahle uSikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, uthi kulandela ukuvela komhlobo omutsha womkhuhlane weCovid-19 kweleZimbabwe lo obizwa ngokuthi B.1. 617 njalo omemetheka ngokuphangisa, sokumqoka ukuthi abantu basebenzelane ekulwiseni ubhubhane lolu kungakho-ke uzulu kumele alandele imilayo eyabekwayo eyokuvikela ukusabalala kobhubhane lolu.

USikhwicamfundo Ngwenya uthe abantu bonke, kugoqela abahlatshwa amajekiseni okuvikela iCovid-19, basengozini yokuthelelwa lumkhuhlane, ngokunjalo uzulu kumele ahlale egqoke izayeke, ageze izandla njalonje ngamanzi alesepa kumbe asebenzise ama sanitizer aphinde alimuke angasondelani labantu kanye lokuba sendaweni eziminyeneyo.

“Sibhekane lesikhathi esinzima kakhulu njengelizwe nanko phela uhlobo olutsha lomkhuhlane lo solungenile eZimbabwe,” utsho njalo.

Uthe ingozi enkulu ngeyokuthi umkhuhalne lo usuguqukile okutsho ukuthi uthelelwana ngokuphangisa.

“Khathesi sokuyingozi kakhulu ngoba usuhlukene lalokhu owawuyikho uqala njalo uthelelwana masinyane okutsho ukuthi sonke kumele sibambane njengelizwe ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki,” utsho njalo.

UNgwenya uthe abantu abanengi khathesi sebelibele njalo abasagqoki izayeke njalo balokuya endaweni ezilabantu abanengi kodwa okumqoka yikuthi uzulu aguqule indlela enza ngayo kumbe aphila ngayo kulandela ukuvela kohlobo olutsha lweCovid kuleli.

Ukhuthaze uHulumende ukuthi aqinise amasu akhe okulwisa ukumemetheka kobhubhane lolu endaweni ezigcwala abantu ezihlanganisela izimfa, izikolo kanye lamabandla enkonzo.

Akumelanga sivumele ukuthi sifike kusimo esibi lapho esikhulelwa ludubo lwaleligcikwane. Umkhuhlane lo uyingozi njalo singaphela du nxa singekethisa,” utsho njalo.

Amazwi akhe asekelwa yinhlanganiso yeWomens Coalition of Zimbabwe ekhuthaza uzulu ukuthi angekethisi uma kusiza ekulwiseni iCovid-19.

“Ucwaningo esihlala silwenza lutshengisa ukuthi abantu ezigabeni abagqoki izayeke kanye lokulandela eminye imilayo abayiphiwayo eyokuvikela ukumememetheka kwalumkhuhlane.

“Abantu banengi emikambo etshiyeneyo kanye lasezilindweni zamabhasi njalo kabagqoki izayeke ngendlela eqondileyo,” inhlanganiso le itsho njalo.

UHulumende ubikele uzulu ngokuvela kwalumhlobo weCovid omutsha eKwekwe kumaviki amabili edluleyo.

Umsekeli kaMongameli welizwe uConstatino Chiwenga onguMphathinambo wezempilakahle njalo ukhuthaze abantu ukuthi baqhubeke belandela imilayo eyabekwa nguHulumende ukuze kuvikelwe ukumemetheka kweCovid-19.

Share This:

Sponsored Links