Ibandla lasitshadisa lendoda esingafuniyo

24 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
Ibandla lasitshadisa lendoda esingafuniyo U-Olwethu lo Owami Siko

uMthunywa

AKHALA ngebandla ayekhonza kulo amawele azakhela udumo ngokugana indoda eyodwa kodwa kwabuye kwawabhedela emendweni njengoba wagcina uchithekile umtshado wawo losomabhizinisi.

U-Olwethu lo-Owami Siko (32) batshaqisa abantu abanengi ngesikhathi begana indoda eyodwa. Lokho sebeveze ukuthi lokhu bakwenza ngenxa yengcindezi ababeyifakelwa libandla ababekhona kulona, elalicinelela ukuba batshade lomuntu abathi babengamthandi.

Bathi ibandla lalithi kumele batshade besengamakhosazane ukuze konke kuzobahambela kahle empilweni.

Lokhu la mawele azonaba ngakho encwadini ayibhale ngempilo yawo esihloko esithi, “A Living Soul, Entombed In Two Bodies” elamakhasi angu-142.

La mawele adume ngokuthi atshade uMnu Zukiseni Mzazi kodwa labuye lagqashuka ifindo lomtshado, abuyele kubo.

Kule ncwadi kulindeleke ukuba akhulume ngempilo yawo yonke kusukela esemancane kuze kube ayatshada. ILANGA LangeSonto labika ezikhathini ezedlule ngala mawele, ngitsho esefakana enkantolo loMnu Mzazi.

Ekhuluma laleli phephandaba ngokubambisana la mawele, athe akhethe ukubhala incwadi ukuze abelane labo bonke abantu abafisa ukwazi ngempilo yawo engajwayelekile.

“Ngokubhala kwethu le ncwadi sifisa ukwabelana nabantu ukuthi le mpilo esiyiphilayo yemizimba emibili kodwa umoya umunye yenzeka kanjani.

“Indlela esiphila ngayo kwathina ibisidida kusukela sifunda uGrade 3 besiphila impilo eyodwa kuze kube manje,” etsho.

Aphinde achaza ukuthi ngisho eya esikhathini aya ngokulandelana.

“Thina sazalwa salandelana eduze noma siya esikhathini sitshiyana ngehola elilodwa nje vo. Uma oyedwa esengenile esikhathini lakanjani lomunye usuke esezolandela eholeni. Ngitsho izingane zethu sazikhulelwa ngesikhathi esilandelanayo,” etsho ngenjabulo.

Akhuluma kanjena nje, abusiswe ngezingane ezimbili uLuthando noLwanda (10).

“Encwadini kuzotholakala ukuthi umoya womuntu oyedwa usebenza kanjani kubantu ababili.

“Lohambo lwethu emtshadweni ngeke lusale ngaphandle, abantu bazozizwela ingcindezi esayifakwa yibandla ukuthi sitshade umuntu esasingamfuni ngoba kuthiwa kumele sitshade sisengamakhosazane.

“Le ncwadi izophinde ikhulume lomuntu ohleli ebudlelwaneni obuhlukumezayo. Sicela abantu bafake ama-oda abo ukuze bezozifundela yona,” kuphetha la mawele-Ubulembu.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds