Uncategorized

I-ZITF idluliselwa phambili

19 Mar, 2020 - 00:03 0 Views
I-ZITF idluliselwa phambili UMongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa

uMthunywa

UHULUMENDE usememezele ukuba umkhuhlane we-coronavirus uyinhlekelele yelizwe lonke nanko phela usuhlasele waphinda wabulala abantu abanengi emhlabeni wonke jikelele. Ngenxa yalokhu uHulumende usedlulisele phambili umbukiso weZimbabwe International Trade Fair (ZITF) kanye lomcimbi wokugujwa kukaZibuse.

Imicimbi le yomibili bekukhangelelwe ukuthi yenziwe koBulawayo kunyanga ezayo kodwa ngenxa yendlela umkhuhlane we-coronavirus omemetheka ngayo lokhu kumisiwe ukuze kuvikelwe uzulu. 

Ekhuluma lentatheli eState House, eHarare uMongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa ngoLwesibili uthe uHulumende okwensuku ezingu-60 ezilandelayo kasoze avumele uzulu ukuthi abuthane endaweni yinye kube labantu abedlula abalikhulu. Uthe lokhu kugoqela amabandla ezokholo kodwa izikolo zizahlala zivuliwe okwamaviki amabili aseleyo ukuthi zivalwe. 

Uthe isimo singaba sibi kakhulu, uHulumende uzabeka njalo eminye imilayo ukuze isizwe sihlale siphephile. 

Ukuze kwehliswe amathuba okuthi abantu babanjwe ngumkhuhlane lo uMongameli Mnangagwa uthe uHulumende useqaphelise izibhedlela zonke ukuba zihlale zilungiselele ukwamukela abantu abangafika belezitshengiselo zalumkhuhlane njalo izembatho ezidingakalayo, imithi yokuhlola kanye lemitshina yokuhlola izanikezwa indawo zomtholampilo eziselizweni.

Phezu kwalokhu uMongameli uthe usenakane ukudlulisela phambili yonke imbuthano kazulu kungakho-ke umbukiso weZITF umcimbi kaZibuse owe-Independence Day, kanye layo yonke imbuthano yemidlalo etshiyeneyo.

“Yonke imicimbi le izenziwa nxa kungenziwa isiqiniseko sokuthi ilizwe alisekho engozini yalumkhuhlane. Izimali ebezibekwe eceleni ukuze kuqhutshwe imicimbi le zizasetshenziswa ekuqiniseni ukulwisana kwethu lalumkhuhlane kanye lokwehlisa imthelela yokoma okuselizweni lonke jikelele.

“Ukubuthana kwabantu abedlula abalikhulu bezokhonza, besemitshadweni kumbe emfeni kumisiwe okwensuku ezingu-60 njalo lokhu kuzakhangelisiswa njalo ngemva kwesikhathi lesi,” kutsho uMongameli. 

Uthe wonke umuntu kumele azinakekele ngokugeza izandla kanye lokusebenzisa ama-sanitiser. 

“Njengoba  kusele amaviki amabili nje ukuthi izikolo zivalwe uHulumende unakane ukuthi kuthathwe amanyathelo okuvikela lumkhuhlane nsuku zonke. Usuku lokuvulwa kwezikolo luzamenyezelwa kukhangelwa isimo esiyabe sikhona ngaleso sikhathi,” utsho njalo. 

UMongameli uMnangagwa uthe uHulumende kakhuthazi abantu ukuthi bavakatshe phandle kwelizwe mahlayana nje ngalesisikhathi. Uthe uHulumende usebenzisa izimiso zenhlanganiso ye-WHO ekuphatheni izivakatshi zakwamanye amazwe. 

Share This:

Sponsored Links