I-SRC ithwele nzima

22 Dec, 2014 - 08:12 0 Views

uMthunywa

NguLungelo Ndhlovu
INHLANGANISO yeSport and Recreation Commission isibike ukuba isiqede izimali izama ukukhuthaza iziphathamandla zemidlalo etshiyeneyo ukuthi zikhuthalele ukuthola ulwazi olugcweleyo mayelana lokuphathwa kwemidlalo ehlukeneyo kuleli.

ISRC okuyiyo inhlanganiso ephuzulu kwemidlalo yonke ithe ilahlekelwa yimali layisikhathi esinengi izama ukucebisa abaphatha imidlalo ngemthetho lokunye okuqakathekileyo.

UMthunywa ukhulume loShephard Mukanhairi owezemfundo lengqubekela phambili kuSRC othe ukuthola  ulwazi kulakho ukuletha impucuko kwezemidlalo ngoba abaphathi laba bazabe sebekwazi abakwenzayo mayelana lemidlalo le.

“Kulenzisuku sesiphila ezikhathini zempucuko njalo kumele lathi sibone ukuthi abaphathi bemidlalo etshiyeneyo balolwazi olugcweleyo mayelana lemidlalo le.

“Minyaka yonke siyazama ukunxusa imidlalo esilayo kuleli kuzifundo kodwa balutshwane abantu esibafundisayo.

Ngakho ke sikhuthaza inkokheli zemidlalo ukuthi ziye esikolo, ukuyafundela ukuphathwa kwemidlalo,” kutsho uMukanhairi.

Ingcitshi ezibona ngokuphathwa kwemidlalo kuleli, zitshona zikhonona ngenkokheli ezehluleka ukuphatha imidlalo njalo zithi lesi yisizatho esimqoka esenza imidlalo yakuleli ingathuthuki.

Inhlanganiso yeSport and Recreation Commission (SRC) ndawonye le Zimbabwe Institute of Management zisebenzelana ndawonye ngenhloso yokufundisa abaphathi bemidlalo ehlukeneyo kuleli njalo umuntu ulakho ukuthi aqeqetshe kuzifundo zeDiploma kuSports and Administration, kuleli.

Ezinye izikolo ezifundisa abadlali mayelana leziphathelane le midlalo yiyunivesithi yeNust, eyeBindura, iZimbabwe Open University kanye lenhlanganiso yeZimbabwe Olympic Committee.

Share This:

Sponsored Links