I-pink eye yenza inkomo zibe yiziphofu

09 Aug, 2018 - 00:08 0 Views
I-pink eye yenza inkomo zibe yiziphofu

uMthunywa

Musa Janga
ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi njengoba sekuqalisa ukutshisa baqaphele umkhuhlane we-pink eye ngoba ulakho ukubangela ukuthi izifuyo zicine zisiba yiziphofu kukanti njalo izifuyo zilakho futhi ukuthelela abantu umkhuhlane lo.

UDokotela Khumbulani Sibanda weVeterinary Services ubikele uMthunywa ukuthi umkhuhlane we-pink eye uvame ngesikhathi sokutshisa kungakho njengoba sesiqalisa isikhathi lesi abalimi kumele bavikele izifuyo zabo emkhuhlaneni lo.

Kubikwa umkhuhlane we-pink eye ubangelwa zimpukane.

UDkt Sibanda uthe inkomo zingathelelana umkhuhlane we-pink eye kukanti njalo kuyenzakala ukuthi inkomo zithelele abantu umkhuhlane lo.

Umkhuhlane lo ubangelwa zimpukane, kungakho impukane eyodwa elegcikwane lomkhuhlane lo ilakho ukuwumemethekisa inkomeni ezinengi njalo labantu labo sebengaba lawo usuka enkomeni,” kuchaza uDkt Sibanda.

Uqhubekele phambili esithi izibonakaliso zomkhuhlane lo yikuphuma amanzi elihlweni lokutshintsha kwelihlo libe bomvu.

“Ilihlo lingaba bomvu, kungaba lento emhlotshana phakathi kwalo njalo leyonto iyahlala ikhona loba inkomo ebisilomkhuhlane lo isiyelatshiwe.

“Amathole wona sengaveza izimilo zokwesaba ngenxa yokungabonisisi emehlweni,” kutsho uDkt Sibanda.

UDkt Sibanda uxwayisa ukuthi ukuze kuvikelwe kuhle ezinye inkomo kumele kwehlukaniswe ezilomkhulane lezingela. Okunye njalo yikufaka imithi yokuvikela impukane lezo ezibuya lomkhuhlane lokudibhisa inkomo.

“Kumele inkomo zivikelwe ngokuphangisa ngokufaka imithi yokubulala impukane njalo lokuhambisa inkomo edibha,” kutsho uDkt Sibanda.

UDkt Sibanda ucebise abalimi ukuthi badinge imithi kwababona ngezifuyo abeVeternary Services nxa sebebona ukuthi kulenkomo esezilomkhuhlane lo.

“Kulemithi esilayo lapha eVeterinary eyokwelapha lumkhuhlane, eminye iyimpuphu, eminye ngeyokuthontisela kumbe ukugcoba amehlo.

Uphethe ngokuthi okunye okubi ngomkhuhlane lo yikuthi ulakho ukuhlasela izimvu kanye lembuzi ngakho lazo ngokufanayo kumele zivikelwe ngokuphangisa.

Share This:

Sponsored Links