I-oregano yisihlahlakazana esimelana lomqando

30 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
I-oregano yisihlahlakazana  esimelana lomqando I-oregano

uMthunywa

Khanyile Ndebele
INHLANGANISO yeAgritex isixwayise abalimi ukulima isilimo se-oregano ngoba siyamelana lomqando.

UNkosazana Treggy Mpofu ongumlimisi kunhlanganiso yeAgritex koBulawayo uthe abalimi ngesikhathi somqando balahlekelwa yizilimo ezinengi zitshabalaliswa ngumqando, kodwa i-oregano ngesinye sezihlahlakazana esingalinywa ngesikhathi somqando sibalethele inzuzo nanko phela isihlahlakazana lesi sisetshenziswa kakhulu yilabo abaphekayo labezitolo ezithengisa imitshana yama-herbs.

“Ngesikhathi somqando izilimo ezinengi ziyatshazwa ngumqando, umlimi acine elahlekelwe yimali enengi abekhangelele ukuthi izaba yinzuzo ezamphathisa.

Kodwa bangalima lesi isihlahlakazana esimelana lomqando, umlimi angenelisa ukuthola inzuzo ngokuthengisela amankampani athengisa ukudla ngoba bayasisebenzisa ukufaka ekudleni ikakhulu isitshebo senkukhu loba esenkomo,” kutsho uNkszn Mpofu.

umlimi

Uqhubeke waveza indlela i-oregano elinywa ngayo.

“Okwakuqala umlimi kufanele aqale ehlanyele emagabheni, inhlanyelo itshone okungaba phakathi kwamamilimitha angu-8 le 10. Inhlanyelo iqala ukumila  ngemva kwamalanga angu-10 kusiya kwangu-15. Nxa umlimi sebona ukuthi usaba lolu soluqinile uselakho ukulususa emagabheni ayehlanyela esivandeni.

“Umhlabathi ofunakalayo ngolobumunyu obuphakathi kwe-6,5 kusiya ku7,0. Nxa egxumeka usaba lolu kumele lwehlukane nge-30cm phakathi kwemifolo kuthi imifolo yona kumele itshiyane nge-50cm.

“Ekutheleleni lakho kudingeka ukuqaphela ngoba akufuneki manzi amanengi phansi ngoba kungabangela ukubola kwempande. Ngakho umlimi kufanele athelele ngamanzi angaba yi-25 kusiya ku30mm,” kutsho uNkszn Mpofu.

Uphethe ngokuthi isihlahlakazana se-oregano sandise ukuba le-root rot kubangelwa yikwanda kwamanzi emhlabathini kungakho kudingeka ukuthi kuthelelwe nxa phansi sokomile,” kuphetha uNkszn Mpofu.

Share This:

Sponsored Links