I-fence lettuce ilenzunzo emangalisayo

25 May, 2023 - 00:05 0 Views
I-fence lettuce ilenzunzo emangalisayo I-lettuce

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

INHLANGANISO ye-Agritex ikhuthaza abalimi kundawana zonke zelizwe ukuthi balime i-fence lettuce ngoba ilenzuzo emangalisayo.
Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uHorticulture Specialist koBulawayo kunhlanganiso ye-Agritex uNkosazana Treggy Mpofu uthe abalimi bakhuthazwa ukulima i-fence lettuce.

“Abalimi kabalime i-fence lettuce ngoba ilenzuzo enhle kubalimi. I-fence lettuce ngumhlobo we-lettuce ongabumbiyo.
“Umhlobo lo uqala ukuvunwa ngenyanga yesibili ahle enelise ukuthengisa emkambo loba ukuthi azidlele lemuli yakhe,” kutsho uNkszn Mpofu.

“I-fence lettuce kayivunwa kanye ihle iphele kodwa umlimi uyaqhubeka ukube evuna ethengisa ihluma njalo.

Agritex

“Lokhu kwenza umlimi aqhubeke ethola inzuzo kulokuthi avune kanye,” kutsho uNkszn Mpofu.
Uqhubekele phambili esithi i-fence lettuce ilemihlobo ehlukeneyo ekhwabithwa ngabathengi.

“Abanye abalimi abalendawo ezinkulu bayalima imihlobo eyehlukeneyo ye-fence lettuce ukuze abathengi nxa befika ensimini bazikhethele umhlobo abawuthandayo bathenge wona.

Uphethe ngokuthi umhlobo lo we-lettuce uyavuma ukulimeka endaweni ezehlukeneyo zelizwe, okudingakalayo nje yikuthi umlimi angathandabuzi ukuyafika kumlimisi oseduzane laye ukuthi ayedinga ulwazi ukuze ancediswe.

uNkosazana Treggy Mpofu onguHorticulture Specialist

“Abalimi abafisa ukuphathiswa ekulimeni i-fence lettuce kabasondele kubalimisi abasendaweni abakuzo ukuze babancedise.

“Umkambo we-fence lettuce muhle elizweni kanye langaphandle kwelizwe. Abalimi kabakhululeke ukuba basondele kithi ukuze bathole ulwazi olufaneleyo sibancedise ukuze bathole isivuno esihle,” kuphetha uNkszn Mpofu.

Share This:

Sponsored Links