I-cauliflower ilomkambo omkhulu kakhulu

25 May, 2023 - 00:05 0 Views
I-cauliflower ilomkambo omkhulu kakhulu cauliflower

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

ABALIMI kundawana zonke zelizwe bakhuthazwa ukuba balime i-cauliflower ngoba ilomkambo omuhle.
Inkampani yenhlanyelo iSeedco ikhuthaze abalimi endaweni zonke ukuthi balime i-cauliflower ngoba ilomkambo omkhulu kuleli kunye lakwamanye amazwe ngoba uyikudla okuhle emzimbeni.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa u-salesperson weSeedco uJuliet Mubaiwa uthe abalimi bangaba lamabhizimusi amakhulu nxa bangazilimela i-cauliflower.

“I-cauliflower iyavuma ukuthi ilinywe endaweni ezehlukeneyo zelizwe futhi ilomkambo omkhulu.

“I-cauliflower yisilimo esingalethela umlimi inzuzo nxa esethengisa emkambo. Isilimo lesi sithatha amalanga angu-60 kusiya kwangu-65 ukuze sivuthwe, umlimi abeseqala ukuba asivune,” kulandisa uMubaiwa.

“Njengenkampani yenhlanyelo sikhuthaza abalimi ukuthi balime isilimo lesi ngoba silenzuzo enhle okumangalisayo.
“Abantu bayasithanda isilimo lesi ngoba siyakha umzimba. Ngaphandle kokusithengisa umlimi laye uyenelisa ukuzitholela ukudla okufanele imuli yakhe,” kuchasisa uMubaiwa.

Uphethe ngokuthi labo abasilimayo kabadubeki ukusithengisa ngoba sihlezi silomkambo ovele usilindele kuleli kunye langaphandle kwelizwe.
“Abalimi sibakhuthaza ukuthi bangesabeli khatshana kodwa kabazimisele balime isilimo lesi ngoba lomkambo wokuthengisa kawuhluphi uhlezi ukhona,” kuphetha uNkszn Mbayiwa.

Share This:

Sponsored Links