I-botulism ibangela ukugogeka lokufa kuzifuyo

23 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
I-botulism ibangela ukugogeka lokufa kuzifuyo I-botulism ibangela ukugogeka lokufa kuzifuyo

uMthunywa

Blessing Moyo

INHLANGANISO ebona ngempilakahle yezifuyo eyeVeterinary Services icebisa abalimi ukuba balimuke umkhuhlane we-botulism ngoba ubangela ukugogeka kuzifuyo ezinye zicine zisifa.

Abalimi kubikwa bengavikela umkhuhlane lo ngokuhlola umhlabathi wabo ukuthi ule-phosphorus eyeneleyo kanye lokunanzelela ukuthi inkomo azidli ingcekeza  emadlelweni.

Ekhuluma loMthunywa uMatabeleland South Provincial Verterinary Service Officer uDokotela Enart Mdlongwa uthe umkhuhlane we-botulism ubangelwa yikuthi inkomo iyabe idle ingcekeza.

“Umkhuhlane we-botulism ubangelwa yingcekeza kumbe amathambo  ayabe edliwa yinkomo. Amathambo lawa ayabe elamagcikwane abangela i-botulism.

Ekhuluma loMthunywa uMatabeleland South Provincial Verterinary Service Officer uDokotela Enart Mdlongwa

“Ngemva kokudla ingcekeza le inkomo ihlala amalanga amabili kusiya kwamathathu ibisiqala ukugogeka inyawo zangemuva. Lokhu kuyaqhubeka inkomo ize icine isisehluleka ukusukuma.

“Umkhuhlane lowu uyaqhubeka ukuhlasela inkomo ize yehluleke ukudla icine isisifa, phakathi kwamalanga amathathu kusiya kwayisithupha ihlaselwe ngumkhuhlane lo,” kuchaza uDkt Mdlongwa lowo.

UDkt Mdlongwa uqhubeke echaza ukuba kunzima ukuthi umlimi ananzelele ukuthi isifuyo sakhe sesibanjwe ngumkhuhlane lowu.

“Kunzima ukuba umlimi abone ukuthi inkomo yakhe isihlaselwe ngumkhuhlane lo kodwa ngixwayisa abafuyileyo ukuba  bahlole umhlabathi  wendawo yabo  ukuze babekwazi ukuthi ule-phosphorus eyeneleyo ukwenzela ukuthi inkomo zingacini zisidla amathambo ezifuyo ezafayo.

“Okunye njalo abalimi kumele bahlale behlola inkomo zabo ukuze benelise ukubona nxa isigogeka inyawo zangemuva njalo ingasadli ngoba yiyo kuphela indlela umfuyi angabona ngayo umkhuhlane lo.”

Uphethe ngokuthi akula indlela zokwelapha umkhuhlane lo umfuyi angakwenza yikuhlala ehlabisa inkomo zakhe njalo umlimi angaqondisa ukusilela kwe- phosphorus ngokufaka i-calcium ekudleni kwenkomo zakhe.

Share This:

Sponsored Links