Hlolani izifuyo. . .Izifuyo ziyatshengisela nxa zingaphilanga

21 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Hlolani izifuyo. . .Izifuyo ziyatshengisela nxa zingaphilanga

uMthunywa

Edson Khumalo
ABALIMI beZimbabwe baxwayiswa ukuthi baqaphele njalo bakhangelisise izifuyo zabo ukuze baphangise ukunanzelela nxa kulesifuyo esingaphilanga kuhle.

Isikhathi sezulu sibuya lemikhuhlane eyehlukeneyo engabulala izifuyo nxa umlimi angavilapha ukuhlala ezihlola kungakho-ke kubalulekile ukuba umlimi aziphe isikhathi sokukhangelisisa izifuyo zakhe ukuze angabona kulesingaphilanga kuhle aphange asenzele amacebo okusisiza.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uProvincial Crop and Livestock Production Officer wesabelweni seMatabeleland North uMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni uthe kulezitshengiselo ezivelayo kumlimi ukuthi abone nxa isifuyo sakhe silomkhuhlane osihlaselayo.

“Kulezinye izitshengiselo ezibakhona esifuyweni eziveza ukuthi kulomkhuhlane osihlaselayo. Imbuzi nxa iziphilele ihlezi iphakamise umsila, kungakho ephilileyo lengaphilanga uhle ukubone ngokutshakala kwakhona.

Ukuqhula kwesifuyo kutsho ukuthi kukhona okusihlaselayo emasondweni, kungaba yikuhlatshwa ngameva kumbe kube yikunyela, umlimi kumele akulandelele konke lokhu azi ukuthi kubangelwe yini njalo kuvikeleka njani.

“Isifuyo sakho ungabona siqhula dingisisa ukuthi kuyini okusenza siqhule,” nguMnu Nyoni lowo.

UMnu Nyoni uphinde wathinta lodaba lokuthi abalimi kumele bazi indlela izifuyo zabo eziziphatha ngayo nxa ziphilile lanxa kuyikuthi aziphilanga.

“Umlimi munye ngamunye kumele azi ukuthi izifuyo zakhe ziziphatha njani.”

UMnu Nyoni ukhuthaze abalimi ukuhlala bekhangela izifuyo zabo nxa zingena lanxa ziphuma ezibayeni ukwenzela ukuthi bananzelele into ezinjengempukane emehlweni ezifuyo, ukuqhula kwezifuyo kanye lokudana okungabakhona (stress) ezifuyweni ukwenzela ukuthi umlimi aphangise ukusipha umuthi ongaqeda umkhuhlane osuke wahlasela isifuyo sakhe.

“Sikhuthaza abalimi ukuthi bakhangele izifuyo zabo nxa ziphuma khonaphana esibayeni,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links