Hlola ukuthi inhliziyo yakho isebenza ngendlela ngesikhathi se-Covid 19

06 Aug, 2020 - 14:08 0 Views
Hlola ukuthi inhliziyo yakho isebenza ngendlela ngesikhathi se-Covid 19

uMthunywa

Umbuzo okumele uhlale uzibuza wona yikuthi yini ezabangela ukuthi uma usuhlaselwe ngumkhuhlane weCovid-19 ucine usiya kogoqwanyawo?

Kuyacaca ukuthi inengi lethu lizahlaselwa yiCovid-19, lokho kumele singakubalekeli.

Okusalayo yikuthi uma igcikwane selikuhlasele kuzakwenzakalani kuwe? Uzosinda noma uzokwedlula lawe?

Banengi abantu abazama ngazo zonke izindlela ukuphuza, bahlafune izinhlobonhlobo zemithikazana okuthiwa zingakusiza ukuqinisa umzimba, bezilungiselela isimo abangasazi.

Okusalayo yikuthi leligcikwane likuhlasela kuzwele imithambo yegazi, inhliziyo lamaphaphu. Esinye sezizatho esenza kube ngabantu asebekhulile abadlula laleli gcikwane yikuthi abanengi babo:

* Balemithambo yegazi engaqinanga njalo lelezivimbo ezehlukeneyo.

* Amakhemikhali asegazini labo awasabhalansanga njengalokhuya besebatsha.

* Amaphaphu abo lawo ayantengantenga. Babodwa asebahlaselwa yisifo sofuba iTB abanye abazazi ukuthi balayo iTB, abanye balengxenye noma izingxenye zamaphaphu ezingasasebenzi kuhle, kunengi okungenzeka emaphatshini ongakwaziyo.

Uma bethi konke kuya enhliziyweni, bakhuluma iqiniso.

* Imithambo yegazi lamaphaphu konke kuyadingana lenhliziyo ukuze igazi lamukelwe liphinde likhitshelwe emzimbeni ukuze siqhubeke siphilile.

Uyazibonela lapha ukuthi inhliziyo eqhugayo izovele ikwenze kube nzima ukuphefumula ugcine usucinana, iphika lidlange, igazi liye ngokujiya libe muncu; ukucinana kuye phambili ugcine ngokutshona.

Umyalezo walamhlanje uyaphinda uthi hlola ukusebenza kwenhliziyo yakho.

Inhliziyo ezungezwe ngamanzi, inhliziyo ephuma esipolweni, inhliziyo etshayela phansi, inhliziyo engqangqazelayo, inhliziyo egijima ngokweqileyo, inhliziyo etshaya ilokhu ibamba amabhuleki, inhliziyo evuzayo, ngingabala ngifikephi; konke lokhu kuzokwenza uthwale kanzima uma uhlaselwa yilo mkhuhlane.

Ukuyohlola ukusebenza kwenhliziyo kubalulekile, kungaba ngumehluko phakathi kokusinda lokutshiya umdeni wakho, izingane labazukulu, udlule emhlabeni ngenxa yomkhuhlane weCovid-19.

Share This:

Sponsored Links