Hlinza imbuzi ngendlela eqondileyo

20 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Hlinza imbuzi  ngendlela eqondileyo

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ye-Agritex isixwayise abalimi bezifuyo ngendlela yokuhlinzwa kwembuzi lokunakekelwa kwenyama ukuze yenelise ukuthengiseka.

Ingcitshi kwezokulima lokufuya, umqondisi kunhlanganiso le, uMnumzana Dumisani Mbikwa- Nyoni uthe kwandise ukukhangelelwa phansi ukuhlinzwa kwembuzi ngendlela efaneleyo, kodwa ukuhlinzwa kwembuzi ngendlela ehlanzekileyo kuqakathekile nxa umlimi efuna ukuthengisa inyama ekhangayo loba engafuni ukuyithengisa.

“Ukunakekelwa kanye lokulungiswa kwezikhumba zembuzi ezibuleweyo ukuze zidliwe ekhaya akuvamanga ukunakanwa. 

“Ukuhlinza okuhlanzekileyo kanye lokuphathwa kwenyama ngendlela eqondileyo kuqakathekile loba ngabe ufuna ukuyithengisa kumbe ingeyokudla ngekhaya,” kutsho uMnu Nyoni

Uqhubeke ngokuthi inyamazana ekhangelelwe ukuhlinzwa kufanele iphumule kuhle njalo ihlambuluke. Okunye abalimi okufanele babekwazi yikuthi imbuzi enganathanga amanzi eneleyo njalo ediniweyo ingahlinzwa inyama yakhona iyabe ingasi yohlonzi lwaphezulu.

Indlela eqondileyo yokuhlinza imbuzi yikuthi nxa ihlatshwa kumele ilaliswe ngomhlubulo, iqunywe umphimbo ngapha intambo idonselwa emuva. Ngokwenza lokhu igazi liyaphuma lonke njalo lilakho ukukhongozelwa ngesitsha.

“Imbuzi kufanele ihle ikhutshwe isikhumba masinya ngemva kokuhlinzwa kusetshenziswa ingqamu ebukhali. Ngemva kwalokhu kumele ilengiswe ngentambo. Lokhu kwenza ukuthi ngesikhathi ihlinzwa ingaze yangcola phansi.

“Kwesinye isikhathi isikhumba asikhutshwa ngengqamu, kodwa kuyasetshenziswa isandla ukwehlukanisa isikhumba lomzimba. Indlela le iyehlisa ingozi yokuthi kuqunywe njalo kuphanjaniswe isikhumba. Ngemva kokuba isihlinziwe yakhutshwa isikhumba lezangaphakathi kufanele isidumbu sayo sigeziswe besesilengiswa lapho okungelazinja, inyoni lezinye inyamazana,” kulandisa uMnu Nyoni.

Ucine ngokuthi ukungcoliswa kwenyama yembuzi ngenhlabathi ngokunye okuvamileyo njalo okufanele kwenqatshelwe.

“Ngithanda ukulixwayisa ukuba ligezise inyama ngamanzi ahlambulukileyo, lisebenzise lengqamu ezihlanzekileyo,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds