Uncategorized

Halala Bulawayo

06 Jun, 2019 - 00:06 0 Views
Halala Bulawayo Obona ngokwenzakala koBulawayo uKhomuredi Judith Ncube kanye loSodolobho wakoBulawayo uKhansila Solomon Mguni basika ikhekhe lokuthakazelela iminyaka engu-125 uBulawayo wanikwa isithunzi sokuba lidolobho. (Umfanekiso uthethwe ngu Eliah Saushoma)

uMthunywa

Bongani Ndlovu

BEZITHE gwaqa izakhamizi kanye labaphathi bedolobho lakoBulawayo ngoLwesibili eCity Hall kumkhosi wokuthakazelela iminyaka engu-125 idolobho laMakhosi lanikwa isithunzi sokuba lidolobho.

Ekhuluma emcimbini wangoLwesibili uSodolobho uKhansila Solomon Mguni ubikele izethekeli ukuthi kusezandleni zethu sonke ukuthi sisebenze gadalala ukuze sithuthukisa uBulawayo.

“Injongo yokuthuthukisa uBulawayo akusiyo yeKhansili kuphela kodwa bonke abathintekayo balomlandu. Asekhona amacebo aqinileyo akhangelele ukuthuthukisa idolobho lethi, ukuze liye phambili ngenququko kusiyafika umnyaka ka2024,” nguKhansila Mguni lowo.

“Amacebo la kasoze atshengise ubuhle bomsebenzi wethu kuphela kodwa azabuyisela uBulawayo kusimo sakhe sakudala sokuhuga abantu abangaletha imali yakwamanye amazwe kulelidolobho,” kuveza uSodolobho Mguni.

“Kuyisifiso sethu njengekhansili ukuthi ikusasa lakoBulawayo libe likhangele ekuthuthukiseni idolobho lethu. Lokho singakufinyelela nxa  idolobho lethu lingakhanga labo abangaletha imali ukuze sithuthukise izakhiwo zethu,” kuveza uSodolobho.

Kumlayezo wakhe wokubambana uMphathintambo obona ngokwenzakala edolobheni lakoBulawayo, uJudith Ncube ukhulume ngobuhle lokuqakatheka kokubambana.

“Nxa singabambananga asiyindayo kuhambo lwethu lokuthuthuka. Akumelanga sivumele izikhwili ezincane zime endleleni yethu yokwenza uBulawayo abe yindawo engcono yokuphila.

“Kubalulekile ukuthi abantu bakhumbule isihlalo sakoBulawayo emnyakeni edluleyo lapho ekade sihamba phambili ngezamafekithali besesifaka amandla ekusebenzeleni ekubuyeleni kuleso simo sokuhamba phambili kwezamabhizimusi  lezokulima ukuze sibephezu kwalapho esasikhona ngensuku zakudala,” kuphetha uKhmrd  Ncube.

Share This:

Sponsored Links