Gcinelani izifuyo amahlanga

16 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Gcinelani izifuyo amahlanga Dumisani Nyoni

uMthunywa

Listen Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuba bangatshisi amahlanga omumbu nxa bengavuna kodwa bawagcinele izifuyo zabo ukwenzela isikhathi sebusika.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Dumisani Nyoni onguProvincial Agritex Officer wesabelweni seMatabeleland North ubike ukuba amahlanga akumelanga atshiswe.

“Abalimi kumele bangatshisi amahlanga ngemva kokuvuna kodwa bawagcine ayikudla kwezifuyo okuhle ngakho kumele agcinwe kuhle.

Amahlanga

“Abalimi kumele bagebhe amagodi angatshoni kakhulu besebefaka amahlanga phakathi bathele njalo i-molasses phezulu kwawo besebethatha ipulasitiki emnyama bavale amahlanga ngalo,” kutsho uMnu Nyoni.

Ubike njalo ukuba amahlanga la kumele agcinwe ngendlela yokuthi ayahlala isikhathi eside ukuze aphiwe inkomo nxa kungela kudla emadlelweni.

abalimi

“Amahlanga la ayahlala isikhathi eside ephansi lapha, umlimi uyabe ethatha  egodini lakhe esipha inkomo zakhe nxa kungasela kudla emadlelweni loba nxa engafuni ziyekudla khatshana ulakho ukuzinika amahlanga la.

“Abalimi bakhuthazwa ukuba njengoba sebavuna bakhipha umumbu emasimini kabangatshisi amahlanga kodwa bawagcinele izifuyo,” kutsho uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links