Fuyani umhlobo wezimvu zeSabi

06 Sep, 2018 - 00:09 0 Views

uMthunywa

Musa Janga
UKUFUYA umhlobo wezimvu zeSabi kungcono kakhulu ngoba kunika umlimi inzuzo ephezulu ngoba lumhlobo wezimvu ungowakuleli.

Intatheli kaMthunywa ikhulumisane lomunye umlimi ofuya izimvu eGokwe, uMnumzana Sunboy Nkomo mayelana lemihlobo yezimvu yena obike ukuthi umhlobo weSabi ulohlonzi.

Ubuye wabika ukuthi umhlobo weSabi ezimvini ngumhlobo ojwayelekileyo kwelakithi eZimbabwe njalo ubonakala ngendlebe ezincane kakhulu langomsila oqatha okubikwa kuyiwo ogcina ukudla kakhulu.

“Umhlobo weSabi ubonakala ngendlebe ezincane kakhulu, kwesinye isikhathi uyacabanga ukuthi vele azikho njalo zilomsila oqatha,” kuchaza uMnu Nkomo.

Uqhubekele phambili esithi abalimi abanengi bayawuthandabuza lumhlobo bathi ngumhlobo omncane kukanti izimvu lezi njengezinye izifuyo zilula ukufuya njalo azila msebenzi omnengi.

Loba umhlobo we-Sabi uphuza ukukhula, okuhle ngawo yikuthi awubanjwa yimikhuhlane eminengi evame ukubamba ezinye izimvu.

“Kulemikhuhlane etshiyeneyo evamileyo ezimvini kodwa kukalutshwana ukuthi uthole umhlobo we-Sabi ubanjwe yimikhuhlane,” kutsho uMnu Nkomo.

Uphethe ngokuthi izimvu ziyaphangisa ukujayela indawo njalo zingafuywa yiloba ngasiphi isikhathi.

“Okunye okuhle ngalezizimvu ziyajayela masinya indawo ziphinde zingakhethi sikhathi, yizimvu ezifuyeka loba yisiphi isikhathi,” kuphetha uMnu Nkomo.

Share This:

Sponsored Links