Fuyani izimvu, zingamphilisa umlimi

03 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Fuyani izimvu, zingamphilisa umlimi

uMthunywa

Bongani Ndlovu

IZIMVU yizifuyo ezingahluphiyo ukufuya ngoba zifuyeka njengazo zonke izifuyo ezincane njalo abalimi balakho ukuziphilisa ngazo.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Cosmas Muzunde ongu-Livestock Specialist esabelweni seMatabeleland North ubike ukuthi abalimi bengazitshayela imali ngokufuya izimvu ngoba yizifuyo ezincane ezingadingi indawo enkulu ukufuyela njalo akudingakali mali enengi ukuqala le ibhizimusi.

“Ukufuya izimvu libhizimusi elihle kakhulu kubalimi kodwa kumele ukuthi umlimi nxa efuna ukuqala ibhizimusi le futhi efuna ukuphumelela kumele abengumlimi okhaliphileyo owenelisa ukuthi ahlele kuhle inhlelo zakhe. 

“Lapha ngitsho ukuthi ahlele kuhle indawo yokufuyela, ukudla, ukuzivikela emikhuhlaneni kanye lokunye,” kuchaza uMnu Muzunde.

Ulandise esithi okuqakatheke kakhulu ezimvini yikudla  ngoba zinyamazana ezidinga ukudla kakhulu njalo okwakha mzimba.

“Nxa ufuna ukufuya izimvu zakho eziphile kuhle bana lesiqiniseko sokuthi zithola ukudla okufaneleyo njalo okwakha umzimba okuzenza zihlale zilamandla ikakhulu ama-proteins. Umlimi sengakwenza lokhu ngokuzipha indumba ze-soya beans, i-sunflower kanye lentanga zotshinda. 

“Amanzi ngokunye okuqakathekileyo kumpilakahle yezimvu. Kumele zithole amanzi ahlanzekileyo ngoba amanzi angcolileyo azenza zihlaselwe yimikhuhlane,” kutsho uMnu Muzunde.

Ekhuluma ngokuvikela izimvu kumikhuhlane uthe:

“Ukuvikela kungcono kulokwelapha ngakho abalimi kumele benze isiqiniseko sokuthi bayavikela izimvu zabo emikhuhlaneni.  

“Lokhu kungenziwa ngokubiza abeVeterinary Services ukuba bazohlola izimvu zakho ngemva kwesikhathi njalo wenze isiqiniseko sokuthi ziyahlatshwa uphinde ucetshiswe ngemithi okumele uhlale ulayo ukuze izimvu zakho zihlale ziphephile,” kulandisa uMnu Muzunde.

Uphethe ngokuthi abalimi bazame ibhizimusi lezimvu ngoba zingaletha imali ngesikhathi esincane njalo umlimi udinga ulwazi olubanzi ngalokhu angafika emahofisini abo acetshiswe langemihlobo yezimvu angayifuya. 

Share This:

Sponsored Links