Fuyani inyosi, zingaletha imali yamanye amazwe

09 Jan, 2020 - 00:01 0 Views
Fuyani inyosi, zingaletha imali yamanye amazwe

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

INKAMPANI yeBees Honey isikhuthaze abalimi kundawana zonke zelizwe ukuba bafuye inyosi ngoba zilenzuzo enhle kakhulu njalo zingaletha imali yakwamanye amazwe.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uPatrick Hokonya onguMqondisi weBees Honey obona ngezibhizimusi   uthe basungule olunye uhlangothi kunkampani yabo abaluthi yiMukoko Uluju Scheme lapho abaphathisa abalimi ngokubapha imikolo yokufuyela inyosi kunye lokubancedisa ngolwazi.

“Abalimi kundawana zonke sibakhuthaza ukuba bafuye inyosi ngoba zilenzuzo enkulu ngoba itholisa imali yakwamanye amazwe nxa sekuthengiswa. Silohlelo esilusunguleyo oluthiwa yiMukoko Uluju Scheme lapho esincedisana khona labalimi ngokubapha ulwazi kunye lokubaphathisa ngemikolo yokusebenzisa ngoba ithengwa ngeUS$23 kumbe ngemali yakuleli elingana leyo.

“Abalimi babhadala iUS$8 kumukolo munye ngamunye  eseleyo ibisibhadalwa kumahlandla amathathu njalo kusiya ngokuthi umlimi uthenge imikolo emingaki. I-$23 le yintengo egoqela lokuyayifaka imikolo lakho konke okumele kwenziwe,” kulandisa uMnu Hokonya.  

“Imali yemikolo le siyithatha nxa abalimi bengathengisa ngemva kokuvuna njalo kasiyithathi kanye, siyithatha mbinjana mbijana okwamahlandla amathathu silandela isivumelwano sethu lomlimi.

“Uhlelo lolu luyaphathisa kakhulu ngoba lulethela umlimi imali yakwamanye amazwe njalo luphathisa kakhulu elizweni ngoba kumele kutholakale imali yakwamanye amazwe ukuze sithole okudingakala elizweni,” kuchaza uMnu Hokonya.

Uqhubekele phambili esithi inyosi lezi ziyazibuyela zodwa emikolweni le nxa isifakiwe.

“Abalimi ababi lodubo lokuba inyosi bangazithola ngaphi, imikolo ingafakwa zona ziyazibuyela zodwa njalo zivunwa kabili ngomnyaka. Lokhu kulethela umlimi inzuzo enkulu kakhulu ngoba esenelisa ukuvuna kabili ngomnyaka.

“Isikhathi sokuvuna inyosi nguNkwenkwezi kusiya kuNhlangula besokuphindwa njalo ngoLwezi kusiya kuMpalakazi. Obunye ubuhle ngokufuya inyosi yikuthi akulakudla umlimi amele azinike khona,” kuphetha uMnu Hokonya.

Share This:

Sponsored Links