Uncategorized

Fundisani abantwabenu amasiko ethu: Nqindi

12 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Fundisani abantwabenu amasiko ethu: Nqindi UNqindi

uMthunywa

Ethel Ncube

IMBONGI edumileyo esigabeni samaJahunda, eGwanda uLerato “Nqindi” Ndlovu usekhuthaze uzulu ngokuqakatheka kokulondoloza amasiko kanye lokwazi imbali yalapho adabuka khona.

amasiko_lenvelo

UNqindi uthe kubalulekile ukuthi uzulu afundise abantwana amasiko akwabo ukuze bahlale besazi ngemvelaphi yabo futhi baziqhenye ngayo.

Uthe ukufundisa abantwana ngamasiko kuzenza kubelula futhi kibo nxa sebefunda ezikolo ukuthi bagiye ngolwazi ngamasiko abo.

UMthunywa uxhumane loNqindi ngoLwesithathu kuyonale iviki wachaza ngokuqakatheka kokuthi abantu balondoloze amasiko abo.

“Abantwabethu kuyadingeka ukuba sibafundise ukuba bangobani njalo bazi amasiko abo bangawalahli.

Amasiko aveza ubuyithi bethu lempilo esiyiphilayo kungakho kusuka kudanise ukuthi kukhona abeyisa amasiko ethu njalo abangazihluphiyo langokufundisa abantwababo ngokuqakatheka kwamasiko ethu.

“Khathesi kunje ezikolo sekulezifundo ezigxila kumasiko ethu uyafica umntwana engazi lutho ngezangelo zakwabo. Lanxa ebuzwa esikolo uphendula engagqize qhakala ukuthi kazi ngitsho lesitemo sakhe esisodwa nje okuyisenzo esiyangisayo,”  kubika uNqindi.

Uqhubekele phambili esithi abantwana akumelanga bafundiswe amasiko abanye kodwa awabo bengawazi.

“Amasiko ethu singabantu abaNsundu atshiyene lawaphetsheya yikho sithola abantwana nxa sebethathana sebephambanisa ezinye izinto ezifana lokuqhutshwa umuntu esiyakwenda kumbe ukulobola ngoba abakwazi ukuthi lelosiko liqhutshwa ngayiphi indlela ngoba uyabe engafundiswanga.

“Njengembongi eyami indima ngiyayidlala ngoba sengazipha umlandu wokuthi ngivakatshele izikolo ezehlukeneyo ngihambe ngifundisa abasakhulayo ngamasiko akithi.

“Nxa ngisiyahaya inkondlo ngihamba ngigqoke ibhetshu lami ngihle ngiziveze ubuyimi bami,” kuphetha uNqindi.

Share This:

Sponsored Links