Fakani imvundiso lithole izilimo ezilohlonzi

20 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Fakani imvundiso lithole izilimo ezilohlonzi

uMthunywa

Langelihle Moyo  

INHIANGANISO ye-Agritex isikhuthaze abalimi kundawana zonke zelizwe ukuthi baqalise amalungiselo okulima ezivandeni zabo, ngokufaka umquba lemvundiso yesiLungu ebizwa ngokuthi ngama-fethalayiza ukuze bathole izilimo ezilohlonzi.

UNkosazana Treggy Mpofu oyi-Horticuture Specialist koBulawayo uthe abalimi kukhangelelwe ukuthi baqalise ukulungiselela ezivandeni zabo ngokufaka umquba.

“Abalimi kabaqalise amalungiselelo ezivandeni zabo, bafake imvundiso yabo ukuze lapho abazaqala khona ukuhlanyela umvundiso umhlabathi ube usulokudla kwezilimo abazazilima.

“Ukuze kube lomvundiso emhlabathini, abalimi bangagebhela amahlamvu, amahlanga, utshani kunye lomquba emhlabathini lowo abafuna ukulima kuwo ukuze uvunde njalo izilimo zithole ukudla okwaneleyo,” kutsho uNkszn Mpofu.

“Ikhona njalo imvundiso yesiLungu amafethalayiza  kodwa inengi labalimi indleko zisuka zibakhame. Kungakho eyesiNtu phose inengi labalimi liyenelisa ukuyithola kuzivuno ezedlulileyo, utshani bukhona kuthi amahlamvu bangawathola egangeni lezivandeni zabo,” kuchasisa uNkszn Mpofu.

Uqhubekele phambili esithi ukuvundisa umhlabathi kuyaphathisa abalimi ukuze izilimo zabo zibe ngezohlonzi lwaphezulu okwenza kubelula ukuzithengisa emkambo.

UNkszn Mpofu uthe abalimi kumele balungiselele lenhlanyelo yezilimo ezifana lamatamatisi, imbhida etshiyeneyo kunye lemiqwente okuyizilimo abangazilima ezivandeni.

“Ngemva kokuhlanyela izilimo lezi ezivandeni, kuyenzakala ukuthi kube lemikhuhlane etshiyeneyo ngakho abalimi kumele bathenge njalo imithi yokuvikela izilimo zabo kumikhuhlane ukuze  bengalahlelwa yisivuno,” kuphetha uNkszn Mpofu.

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds