Fakani ifethalayiza ngendlela eqondileyo

09 Feb, 2023 - 00:02 0 Views
Fakani ifethalayiza ngendlela eqondileyo

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex ikhuthaza abalimi kundawana zonke zelizwe ukuba baqaphele indlela abafaka ngayo amafethalayiza ngoba afuna ngesikhathi kumanzi phansi.

UMatabeleland South District Agritex Officer Masawuso Mawocha uthe abalimi kundwana zonke lapho abakhona kabananzelele indlela abafaka ngayo ifethalayiza.

“Indlela umlimi afaka ngayo ifethalayiza ibalulekile ngoba yenza umlimi athole isivuno esiphezulu loba esiphansi.

“Nxa kumanzi phansi yiso isikhathi esikhuthaza umlimi ukuthi afake ifethalayiza. Ingafakwa kumanzi phansi izilimo kaziphambaniseki futhi lesivuno sabo siyathuthuka,” nguMnu Mawocha lowo.

“lzilimo nxa zisesezincane langesikhathi zisese phakathi laphakathi yiso isikhathi lapho okumele zifakwe ifethalayiza hatshi lapho sezilungela ukuvuthwa loba sebebona ukuba seziqina.

Agritex

“Izilimo nxa komile kungela bumanzi abalimi baxwayiswa ukuba bengafaki ifethalayiza ngoba kungaphambanisa izilimo kubangelwa njalo layikuthi  kungenzakala ukuba izulu liphuze ukuna bona sebeyifakile phansi.

“Ngesikhathi izilimo sezitshengisela  ukuvuthwa  umlimi kumele ananzelele ukuba engasayifaki.
Uthe abanye abalimi kabalalo ulwazi lokuthi kulesibanga lapho okumele kucine khona ukufakwa ifethalayiza ezilinyweni.

“Izilimo nxa sezisesimeni sokuvuthwa kumele angabe esazifaka ifethalayiza.

“Abalimi kabasondele kubalimisi abaseduzane labo ukuze bathole ulwazi ngabangakwenza endaweni abakuzo ezitshiyeneyo ukuze bathole isivuno esihle njalo esilohlonzi.

“Izilimo zingathi ngesigaba ngesigaba nxa zikhula zifakwe ifethalayiza ngendlela eqondileyo kwenza zibe lohlonzi njalo labalimi bayenelisa ukuthola umkambo lapho izilimo zabo ezizathengwa ngemali engcono,” kuphetha uMnu Mawocha.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds