Fafazani imithi ngendlela eqondileyo

21 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Fafazani imithi ngendlela eqondileyo

uMthunywa

Musa janga
ABALIMI sebecetshiswe ukuba babafaze izilimo zabo ngendlela eqondileyo baphinde balandele izixwayiso ezibhalwe kumithi yokufafaza.

Intatheli kaMthunywa ixhumane loNkosazana Semuliwe Sibanda weFarm and City Centre yena obike ukuthi kuqakathekile ukuthi abalimi balandele izixwayiso ezibhalwe kumithi ngaphambi kokuba bafafaze izilimo zabo.

“Abalimi bandise ukufafaza izilimo zabo ngemithi ethile bengafundisisanga ngalowomuthi ukuthi ufafazwa njani, lokhu yikho okucina kubangela ukuthi ungaze ufafaze izibungu ziyaqhubeka zisanda ngoba ungasebenzisanga ngendlela umuthi lowo,” kuchaza uNkszn Sibanda.

Ubuye wathi okunye abalimi okumele bakuqaphelisise yikuthi lowo muthi uphela ngemva kwesikhathi esinganani ezilinyweni ukuze umlimi aqhubeke esidla isilimo sakhe.

“Kuzilimo ezinjengemibhida eminye imithi iyabe ifuna ukuthi uhlale iviki kumbe amabili kusiya phambili ungayikhanga ukuze uphephe nxa usuyidla. Imithi le yokufafaza iyingozi ngakho nxa kubhalwe ukuthi uhlale isikhathi esithile ungayidlanga landela khonokhu ukuze uphephe engozini.

“Yingakho kuqakathekile ukuthi umlimi nxa ethenga imithi yakhe ezitolo abuzisise kwabalolwazi ngalokhu nxa engazwisisi ukuthi imithi yakhona isebenza njani. Ngalokho ke uyabe usunqobe konke ngokuthola ulwazi olubanzi,” kulandisa uNkszn Sibanda.

Uphethe ngokuthi nxa abalimi bengenelisi ukuzifafazela izilimo zabo kumele babize ingcitshi zomsebenzi lo zibenzele.

“Nxa ungumlimi ungelalo ulwazi ngokufafaza izilimo kuqakathekile ukuthi ubize ingcitshi zalokhu zizokufafazela kuhle izilimo,” kuphetha uNkszn Sibanda.

Share This:

Sponsored Links