Ezothando

26 May, 2022 - 00:05 0 Views
Ezothando

uMthunywa

NGILIJAHA elileminyaka engu-23 ngidinga intombi eleminyaka ephakathi kwengu-21 kusiya ku-25 edinga umendo njalo engeke idlale ngami.

Mina ngiyasebenza eMatopo.

Ngicela angithinte ku 0781487753 loba ku-WhatsApp.

NGILIJAHA elileminyaka engu-26 ngidinga owesifazana esingaphilisana empilweni.

Okunengi sizaxoxa ecingweni ngithinteka ku 0781476481.

NGINGUBABA oleminyaka engu-35 ngidinga umama wokwakha laye umuzi oleminyaka engu-32 kusiya phansi okhulekayo.

Lami ngilikholwa eliqinileyo.

Ngitholakala ku 0782117836, ungafona loba ubhale iSMS.

NGIYINDODA eleminyaka yokuzalwa engu-36 Ngimuhle njalo angilamntwana, ngidinga owesifazana wokuthatha oleminyaka yokuzalwa engu-30 kusehla ongelamntwana okhonza uNkulunkulu njalo ophila legcikwane leHIV.

Ofunayo angangithinta ku0775771148.

Oleminyaka edlula engu-30 njalo olomntwana loba abantwana uxolo angazihluphi ngokungithinta.

NGIDINGA ubaba ongangithatha ophila legcikwane oleminyaka engu-45 kusiyaphambili owesaba uJehova.

Mina ngileminyaka engu-39 ngitholakala ku+27744113565 loba ku-+27844271121.

NGINGUSISI oleminyaka yokuzalwa engu-30 ngidinga indoda efuna umfazi wokutshada kodwa ngiphila legcikwane leHIV ngilabantwana ababili ngifuna umuntu okhonzayo.

Ngiyabonga.

0782119371.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds