Ezothando

26 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
Ezothando

uMthunywa

NGINGUBABA oleminyaka yokuzalwa engu-48 ngidinga umama ofuna ukwakha oleminyaka esukela ku-35 years kusiya ku-38 years ozimisele ngokomuzi angifuni odlalayo. Mina ngingubaba okhonzayo ngaphansi kwebandla leZion okwamanje ngisebenzela kwelase Botswana olesifiso angakhuluma lami ku App ku- +26776608144. Ozomisele ukwakha kuphela angifuni osadlala.

NGIYINTOMBI eleminyaka yokuzalwa engu-22 ngidinga ijaha elile 22 kusiya ku-27 inombolo zakhe yilezi 0785880411 ongabhemiyo, onganathiyo lotshwala.

NGINGUMAMA oleminyaka engu-36 ngidinga ubaba ofuna ukwakha oleminyaka engu-37 kusiya phezulu ngilabantwana ababili. Ngithinteka ku-0775103117.

NGINGUMFANA oleminyaka engu-23 ngidinga u-sugar mummy oleminyaka engu-37 yokuzalwa kusehla engingahambisana laye. Mina ngitholakala ku: 0783608324

NGIYINDODA eleminyaka engu-32 yokuzalwa ngidinga intombi yokuthatha engelabantwana, ingafona ku 0713565070.

NGINGUMAMA oleminyaka engu-41 ophila legcikwane le-HIV ngidinga ubaba ozimiseleyo olesimo esifana lesami olothando lenhlonipho. Abadlalayo ngiyacela lingazihluphi. Ngithinteka ku- 0027630458250 ngiyabonga.

NGIDINGA umama osebenzayo olendlu lemota ohlala koBulawayo, eGwanda kumbe eFilabusi. Mina ngingubaba oleminyaka yokuzalwa engu-44 njalo ngidinga othakazelela ukulima kumbe ole-Mine yegolide. Ngitholakala ku 0027 627808495

NGINGUBABA oleminyaka engu-42. Ngidinga umama olengane ezimbili loba eyodwa oleminyaka engu-30 kusiya ku-35. Angifuni odinga ukudlala ngoba ngizimisele. Ngithinta ku 0718 509 104.

NGILIJAHA elileminyaka engu-35. Ngidinga intombi eleqiniso hayi edlalayo, eleminyaka engaphansi kwe-30. Ngidabuka eKezi – Maphisa inombolo zami yilezi 0777254735.

NGILIJAHA elileminyaka engu-30. Ngidinga umfazi wokuthatha kumbe intombi efuna umuzi. Ngifuna ozimiseleyo hatshi odlalayo njalo abeleminyaka yokuzalwa engu-18 kusiya ku 29. Ongifunayo angangithinta ku 0779 706682.

Share This:

Sponsored Links