Uncategorized

Esefile, ingubo imbathwa ngumkakhe!

14 Oct, 2021 - 00:10 0 Views
Esefile, ingubo imbathwa ngumkakhe!

uMthunywa

Kwesinye isikhathi uyawuzwe bekloloda, beklamasa bethi usibani banyana uhlezi, ukhomba ngophakathi, udlani okubabayo ngaphandle kwebilebile azifakela lona.

Betsho ngoba ekhombe indoda yomnikazi. Banengi odade abengiwa ngamadoda abanikazi uzwe indoda ikutshela ukuthi umkayo litshapha kakwazi kupheka, kakwazi kuhlamba impahla amanye amadoda aze atsho lokuthi lasengutsheni umkayo ulala anabe athi thwitshi okwebululu elisuthi amagundwane ngesikhathi sehlobo.

Bayengeke odade bazaliswe abantwana, becabanga ukuthi ukuzalela indoda yomuntu kukhomba impawu zothando.

Uyabe esiza ngakuwe inathe imvusankunzi eyemihlobo etshiyeneyo. Omunye uze adele lemuli yakhe ahlale kumakhwapheni, inkinga ivame ukuthi uyabe utshelwa amanga aluhlaza tshoko.

Mzwana kuthe wadlula emhlabeni kuthutsha bonke abomdeni wakhe bazothi gwaqa emzini wakhe, wena makhwapheni uyabe sutshiyelwe abantwana, abomdeni bangakuvumeli lokuthi uze emngcwabeni, phela umkakhe uyabe esehlomise labantwabakhe ukuthi nangu umuntu okade ebangela ukuthi uyise wabo angabanakekeli ngemfanelo.

Kulomhlabeleli owakwelinye elizwe esingcelelane lalo owahlabela wathi indoda yomuntu yinunu iyesabisa ngoba uyabe uzokhela amalahle omvalasangwane ekhanda. Umkakhe khona nxa eke wezwa udletshana ukuthi kulomakhwapheni nazimbece uvele ethi embethe ingubo ahlale phezulu kwamabhuku ebhanga ngitsho sibi sephepha elikhomba impahla etshiywe ngumkakhe ukwenzela ukuthi wena makhwapheni ungatholi lutho ngitsho sibi sesikopela sebhulugwe.

Lezihlobo eziyabe zikwazi ukuthi endaweni enje kulomakhwapheni ozele lesihlobo sabo kanengi bavusa umhlonga bagwavume engani abakwazi ngoba besesaba ukusolwa ngamanye amalunga omdeni, bavamile futhi ukuzwa bethi umkhuhlane uwuthelelwe ngumakhwapheni noma nje ubekade engumuntu okade engeqiwa yizidwaba, besenzela ukuthi ukhanye njengomkhonyovu wombulali, ojonge ukuhuquluza inotho yabantwana bomfowabo.

Sikhombe ngokukhulu ukunanzelela ukwenzela ukuthi lamhla kuvela ingozi ungasali ubambe isisila ijuba seliphaphile.

Ayixabene.

 

Share This:

Sponsored Links