Emathandweni Nge Ngoma!

22 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Emathandweni Nge Ngoma! DJ D-Rock

uMthunywa

Vusumuzi Ndlovu
KULIVIKI sixoxa ngothando emculweni lemisebenzi ebonakalisa lento emangazayo elamandla okuguqula abantu. Uthando luyehla luphinde lwenyuke, luletha intokozo lokudana ngokufanayo njengokuboniswa nguDJ D-Rock oseMzansi, UNovuyo Seagirl eloLance Hebron lembongi uLikhwa Oka Ncube.

UDJ D-Rock ngumculi lomqondisi osephumelele kwezomculo eMzansi. Usungule ingoma ethiwa Love & Life eleqembu leTeam Distant lomculi odumileyo mhlaba wonke jikelele uPortia Monique, osecule loDJ Black Coffee loDJ Sbu kweminye imisebenzi yakhe. Umdumo kaD-Rock ngowomgido i-house music elama caco amnandi kaPortia, ehambisana lensimbi zeTeam Distant eziqondiswe ngohlonzi olubanzi.

Kulingoma uPortia uzitshaya isifuba ngesithandwa sakhe njalo echaza kabanzi ukuba nguye yedwa amthandayo ngenhliziyo yonke. Uthi njalo kaziboni elomunye umuntu ngaphandle kwesoka lakhe alalo njalo umthembisa ukuba yena kayi ndawo ngoba uhlezi kuhle ezandleni zesoka lakhe.

UNovuyo SeaGirl yena ubona uthando ngendlela phose efanayo kodwa usuka abe lomnakano ngothando lwakhe lesoka lakhe, lapho kulingoma ethiwa ngu A E I O U eloLance Hebron.

Lingoma yenziwa khona la koBulawayo kwelinye lamakolitshi lezomculo bezikwejisela kuzifundo. Kulingoma uchaza ukuzimisela ngesoka lakhe njalo uthemba ukuba ijaha lakhe limthanda ngokufanayo ngoba yena ugcwele uyaphuphuma ngothando.

ULance laye ungena efunga ukuba yisinqandamathe sempilo yakhe. UNovuyo uleminye imisebenzi aseyenzile labaculi abafana loSkaiva kungoma ethi Livukile. Ulenye njalo eyothando ayiculele indodana yakhe ezelwe ngenyanga edluleyo ethiwa nguLove elo HitKid.

Imbongi ntshantshaza u-Likhwa okaNcube laye usephethe umsebenzi wedlalade lengoma eziyisikhombisa, elithi Ngaliwe. Isihloko sedlalade sikhuluma ngokudaniswa luthando ngemva kokufaka konke ethandweni asekhitshwe kulo.

Limbongi ihlezi ilendlela ezilolongiweyo zokubeka obala indaba zakhe ngenkondlo njalo kusihloko sedlalade usebenza loKhuxxman loObert Dube. Kwezinye ingoma usebenza labanye abaculi abolohlonzi abafana lomkhokheli weIyasa uNkululeko Innocent Dube kungoma ethi Nomalanga.

Ezinye zengoma ezilapho zigoqela uMama, Kheth’omthandayo eloGaz’Elimnyama owe Maskandi, BakoKhumalo, Sthandana sobabili, loNgiqome elo Zibozizodwa loVuyo Brown.

Siphetha lapha kuliviki . . . Siyabonga babali ngosekelo lwenu, Lingadinwa lakusasa.

Share This:

Sponsored Links