Dozani inkomo lingekethisi

23 Feb, 2023 - 00:02 0 Views
Dozani inkomo lingekethisi Inkomo

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

ABAFUYI kundawana zonke zelizwe bakhuthazwa ukuba badoze inkomo zabo ngoba zisengozini  yokuba lamawemusi kunye lemikhaza.

ULivestock Consultant uMnumzana Simon Mlambo ukhuthaza abafuyi kundawana zonke zelizwe ukuthi badoze inkomo zabo ngoba nxa izulu lisina inkomo ezinengi zinatha emachibini, emifuleni lezinye indawo ezitshiyeneyo eziyabe zingavikelekanga.

“Abafuyi sibacebisa ukuthi badoze inkomo zabo ngoba inengi lazo zinatha amanzi angavikelwanga emachibini, emfuleni lezinye indawo njengoba amanzi egcwele indawo zonke.

“Inkomo zingadozwa kuyaphathisa ukuthi zivikelekele kumawemusi futhi kubalula ukuncediseka nxa sezithe zaba lawo.

“Amawemusi ayingozi ezifuyweni ngoba inkomo ziyacikizeka zicine zingasela mpilakahle enhle umfuyi akunanzelele isifuyo sesisesimeni esibi. 

“Kungakho sikhuthaza abafuyi ukuba kabadoze izifuyo ukuze zihlale zivikelekile ngaso sonke isikhathi,” kutsho uMnu Mlambo.

“Inkomo ziyazinathela kundawana ezitshiyeneyo emadlelweni lapho eziyabe zikhona njalo umfuyi kawaboni amanzi eziyabe ziwanathile ukuthi ahlenzekileyo loba hatshi, inkomo ize igule loba icikizeke kungazakali ukuthi iphethwe yisifo bani.

“Kukanti nxa abafuyi bedozile inkomo ziyabe zivikelekile engozini yamawemusi. Abafuyi abanengi ngesikhathi lesi sokulima balomsebenzi wemasimini ngakho abanye balakho ukuqeda amalanga bengazange babone izifuyo zabo lokhu kwenza ukuba lanxa isifuyo sigula sibonakale sesisesimeni esibi,” kutsho uMnu Mlambo.

Imali

“Kungakho abafuyi kabananzelele izifuyo zabo ngaso sonke isikhathi ngoba kulengozi yokucina umfuyi elahlekelwa zinkomo kukanti ubengaphangisa athole usizo kwabakhangelane lezifuyo zelatshwe kusasemasinyane,” kuphetha uMnu Mlambo.

Share This:

Sponsored Links