Dibhisani inkomo maviki onke

03 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Dibhisani inkomo maviki onke

uMthunywa

Bongani Ndlovu

ABABONA ngezifuyo abeLivestock Production and Development bakhuthaza abalimi ukuba bavikele izifuyo zabo kumikhaza ngoba iyingozi.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Mike Nemashakwe onguLivestock Officer uxwayise abalimi ukuba bavikele izifuyo ezifana lenkomo, izimvu lembuzi kumikhaza ngoba ivamile ngesikhathi sokutshisa njalo iyingozi kuzifuyo lezi.

Uthe inkomo kumele zisiwe edibha maviki onke ukuze zivikelwe kumikhaza eza lemikhuhlane etshiyeneyo.

“Ngithanda ukuxwayisa abalimi ukuba kuqakathekile ukudibhisa izifuyo. 

“Kulabo abehlulekayo bengazihambisa loba kabili ngenyanga ukuze imikhaza                                         ingaze yakhulela izifuyo okucina kusenza izifuyo ukuthi zitshone zidiniwe                                                                                                           zicine zisifa,” kuchaza uMnu uNemashakwe .

Uqhubeke esithi kubalulekile ukuthi abalimi babe lowabo umuthi wokudibhisa izifuyo zabo ukuze bengehluleki ukudibhisa inkomo ngenxa yokuswela umuthi.

“Kuqakathekile ukuthi abalimi babe                                                                                                                        lawabo amadibha ukuze inkomo zabo zivikeleke ikakhulu labo abahlala khatshana lamadibha.

“Labo abangenelisiyo ukuthenga imithi yedibha bangathenga imithi yokufafaza efana le- molasis okungumuthi wokufafaza imikhaza,” kutsho uMnu Nemashakwe.

Uphinde waxwayisa abalimi ukuthi labo abalezifuyo ezifana lembuzi, imvu, inkukhu lengulube kubalulekile ukuthi bafulele izibaya zabo ukuze bazivikele izifuyo zabo kumikhuhlane yezulu.

“Kubalulekile ukuthi abalezifuyo bafulele izibaya zezifuyo zabo ezifana lembuzi, inkukhu, ingulube lezimvu ngoba kuzivikela kumkhuhlane we-footrot oyingozi enyamazaneni ikakhulu izimvu lapho ungaphuza ukunanzelelwa,” kuphetha uNemashakwe.

Share This:

Sponsored Links