Uncategorized

Chithekiyani umuzi edle amagundwane wamncitsha

15 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
Chithekiyani umuzi edle amagundwane wamncitsha Induna uChireya

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
NGENXA yobukhali kulenina leKohobo indawo engaphansi kwenduna uChireya eGokwe elifulathele umuzi walo ngoba umkalo edle amagundwane elihambe layawazingela walincitsha.

UEsther Tshuma ongabe eleminyaka engu-25 yokuzalwa obehlala ngaphansi kukasobhuku uMayingamwa udele umuzi wakhe loClever Tapera oleminyaka engu-35 yokuzalwa labantwana ababili kuviki ephelileyo ngoba umkakhe edle amagundwane akhe engamnikanga imvumo.

Kuzwakale ukuthi uNkszn Tshuma wangena iganga wayadinga amagundwane wabuya lawo ngekhaya, umkakhe wasewaxaba andubana awadle engazange anikwe imvumo ngumkakhe.

Kubikwa uTshuma wathi ephenduka efica amagundwane esedliwe, wathukuthela kakhulu, wahle wabopha ezakhe waphindela ngakibo.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa Mnumzana Edmore Moyo uthe lokhu wathwetshulwa yingwe kakaze ahlangane lesehlakalo esifana lalesi ukuthi umfazi angaze atshiye umuzi kubangwa ukudla.

“Siyaqala ukuhlangana lesiga esinje lokhe sahlala lapha esigabeni. Umuzi uze wachitheka kubangwa amagundwane nje.

“Unkosikazi kaTapera wacunuka ukuba kungani umkakhe exabe amagundwane ayezizingelele wona wawadla engamcelanga njalo engazi lokuthi adle amangaki.

“Izalukazi labobabakazi bazama ngazo zonke indlela ukuba ababili laba bakhumisane umlotha kodwa wabheja wathi yena ngeke ahlale lendoda emdlele amagundwane akhe,” kuchasisa uMnu Moyo.

“Ngemva kokwenza njalo unkosikazi kaTapera wagijima wayamangala udaba lwakhe enduneni ukuba umkakhe udle amagundwane akhe engamphanga imvumo ngakho yena usequma umtshado,” kulandisa uMnu Moyo.

Induna uChiya Chireya ibuzwa ngodaba lolu uvumile wathi kulenina elifike enkundleni yalo lizochaza ukuthi selichitha umtshado ngoba umkalo edle amagundwane alo.

“Kulenina elibuye lazobika udaba lwalo ukuba umkalo uxabe wadla amagundwane ayezizingelele wona ngakho yena kasenelisi ukuhlala emtshadweni wabo usebuyela ngakibo,” kuphetha induna uChireya.

“Isimanga yikuthi loba sizame ukumeluleka kwehlule wala wathi ngeke ahlale lendoda emdlele amagundwane akhe, yena sehamba kubazali bakhe.

“Ngikhuluma nje umtshado uhle waphela ngenxa yamagundwane nje kuphela. Udaba lolu lusizwisa ubuhlungu ngoba kasikhangelelanga ukuba imizi ichitheke ngezinto ezifanana lalezi.

“Thina njengenkokheli sifisa ukuba imizi yakhiwe nxa kusuke kwaba lokungezwani njalo kukhulunyiswane ngesihle nxa omunye emele ahlawule, ahlawule kuhlalwe ngoxolo,” kuphetha Induna uChireya.

Share This:

Sponsored Links