Ezemfundo – Education

3 months ago | February 7, 2019

Ayihlabi Ngakumisa

C Dube KUVIKI ephelileyo sitshiye uVundla uyise omncane kaNkosi ngokuthatha unina omncane uNothando esefika ...

3 months ago | January 31, 2019

Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele 

Silo C Dube kugwalo   Lamhlanje silokhu sisedilini lokuthakazelela ukuphumelela kukaNkosiphile (Nkosi) ezifundweni ...

Ukuhluzwa kogwalo

Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu Siyaqhubeka ngodaba luka Mzila lapho ayephethwe luklubhu khona ...

Osabizwana sokukhomba siyaqhutshwa

Kuviki ephelileyo sicine sitshengisa ukwakhiwa kwesabizwana sokukhomba buqamama. Sifunde ukuthi isabizwana sokukhomba ...

Ukuhlaziya inkondlo

Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau Imbongi ...

3 months ago | January 24, 2019

Ukuhlaziya inkondlo

Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe Zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau ...

Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa: B D Ndlovu

Silokhu siqhuba ugwalo lwethu sihamba lomlingiswa uMzila kawulandelwa, obelokhu elindwe ngamapholisa esibhedlela ...

3 months ago | January 23, 2019

Inguquko kuzifundo zebulenjini eZimbabwe

Kukhanya sengathi inkampani yalapha ayimanga njalo ikhangelele ukuqala umnyaka ka2019 ngendlela ezaqinisa imizamo, ...

3 months ago | January 17, 2019

Ayihlabi Ngakumisa

C Dube Kuviki ephelileyo sitshiye uKhumalo etshengisa ukuthi yena ukholwa entweni zesintu. Ukholwa ukuthi abantu ...

Isabizwana sokukhomba

Kunsuku ezedlulileyo sifunde ngesabizwana soqobo. Ngithemba mfundi uyenelisa ukwakha imitsho emihlanu usebenzisa ...

Ukuhlaziya inkondlo

 P Mpofu Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi Isihloko senkondlo – Zasobel’ezinhle KULE inkondlo kukhuluma umuntu osemdala, ...

Umzila kawulandelwa

Siqhubeka lodaba lwethu uMzila Kawulandelwa azithola esephakathi kobunzima esezithezele olulenkume ngokufanisa ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

Siyaqhubeka sinanzelela izakhiwo zesintu ezitshiyeneyo. Besisaxoxa ngokwakhiwa kwendlu yesintu, efulelwa ngotshani ibuye ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

Siyadibana njalo bafundi abahle kule iviki sisanda kuvula izikolo. Ngithemba likwenzile engathi likwenze kuviki ...

3 months ago | January 10, 2019

Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele 

Silo C Dube kugwalo   Sesisiya emaphethelweni okubala lolugwalo lapho esibona sokuvela iqiniso. Ezinye izinto ...

Isabizwana sokukhomba

Kunsuku ezedlulileyo sifunde ngesabizwana soqobo. Ngithemba mfundi uyenelisa ukwakha imitsho emihlanu usebenzisa ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

Silokhu siqhubeka ngokwakhiwa kwendlu yesintu. Ngeviki edluleyo besisesigabeni sokulungisa umhlobo wezitina esinanzelela ...

Ukuhluzwa kogwalo

Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu Sitshiye indaba yethu kuviki edluleyo uMzila esalandisa ngokusuka kwakhe ...

Ukuhlaziya inkondlo

Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau Imbongi ...

4 months ago | December 27, 2018

Ukuhlaziya inkondlo

Ukuhlaziya kuyaqhutshwa Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ludindwe yiMambo Press ibambene leThe ...

4 months ago | December 20, 2018

Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

Silo C Dube kugwalo KESIKHUMBUZANE ngesisusa sogwalo lolu ngokucupha amazwi afinqa ugwalo lolu ngemva kwalo, hlezi ...

Ukuhlaziya inkondlo

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau KUVIKI ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

SIYAQHUBEKA sinanzelela izakhiwo zesintu ezitshiyeneyo. Besisaxoxa ngokwakhiwa kwendlu yesintu, efulelwa ngotshani ibuye ...

4 months ago | December 13, 2018

Ukuhlaziya inkondlo

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau ...

Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

Silo C Dube kugwalo UNKOSIPHILE (uNkosi) usesiphiwe isithupha sakhe sesibili lapha esikolo seSir Humphrey Gibbs. Lesi ...