Ezakuleli

1 month ago | March 14, 2019

Umbono woMthunywa: Siyawuchitha umuzi isikhwele!!

UTHANDO luyamenzisa umuntu ezinye iziga athi nxa sehlezi yedwa ingqondo sezibuyile azibuze ukuthi kodwa kusuke kwathini.

Phansi ngokuhlukunyezwa kwabesifazane

Musa Janga INHLANGANISO yeWomen Affairs isikhuthaze uzulu wonke ukuba ancedise ekuvikeleni ukuhlukunyezwa kwabesifazane ...

Ufisa ukuletha intuthuko eCowdray Park

Ethel Ncube KULENDODA elesifiso sokuba ngukhansila eCowdray Park koBulawayo esiveze ukuthi injongo yayo yikuletha ...

Limiswa emthethwandaba isotsha elingumpondo kayitshintshwa

Musa Janga KULESOTSHA lakoBulawayo elimiswe phambi komthethwandaba weWestern Commonage lisethewa icala lokutshaya umkalo.

ISIDWABU SAMATSHUMI AMAHLANU LANTATHU: Indinyana yekhanda

Silo Trevor Mhlanga NGENA ecaweni uzwe umsindo olapha, kusesifundweni sekuseni, umphathi ubuza okhekhe ukuba ngubani ...

Ugogo uphapha ngenyoka

ZiNtatheli zikaMthunywa ZISELE zikhakhamele izakhamizi zeSikhoveni eSigodini ngemva kokuba kuvele ukuba esinye isalukazi ...

Umfundisi owelapha abafundi ngebhiya

UMPHAKATHI weShakaville, eDukuza, eSouth Africa uthukuthele uyaveva ngesenzo sozibiza ngokuthi ungumfowabo omncane ...

2 months ago | March 7, 2019

Impi kubangwa iqolo lenkukhu

Ethel Ncube AZILANKANI izakhamizi zeSilalatshani, eFilabusi ngemva kokuba enye indoda ibhuqwe ngumntanayo kubangwa ...

‘Ngenza inkomo umfazi ngoba amantombazana angangipha iHIV’

INANI labantu ababhinya inyamazana liyakhuphuka kulezinsuku.  Kulendoda ebanjwe liqula labantu isenza lesi senzo ...

Umbono woMthunywa: Ukhona umthetho ovikela wonke umuntu

INENGI labantu elizweni liyahlukuluzwa ngoba kalazi amalungelo alo. Uthola umuntu ehlukuluzwa kodwa ezithulela ethi ...

Umfundi uwelwa lilitshe afe ethezela ababalisi inkuni

Thokozile Mbedzi KULOMFUNDI wesikolo seWhite Water Primary School eKezi obhubhe ngeviki ephelileyo kulandela ukuwelwa ...

‘Angisuye mthakathi mina’

Edson Khumalo loMusa Janga KULOGOGO welokitshini leMakokoba osele ethithibele ngemva kokuba omakhelwane bakhe bemgcone ...

Ubulala inja yomngane kubangwa umahotsha

Edson Khumalo KULENDODA yelokitshini leMganwini eyaziwa ngokuthi nguGabriel Ncube etshiye izakhamizi zingelankani ngemva ...

Phos’ elakho: Hawu, sebefonela loNkulunkulu!

Mehleli Dube NGIKHULA kwakuthi mhla kuvuka kuyiSonto wonke umuntu ekhaya wayevuka ekuseni ageze abemuhle, kukhuhlwe ...

INYOKA ZICABA ABANTU. . .zibagcobe umuthi webizabiza

YiNtatheli kaMthunywa KULENYANGA yesigabeni sakoChihota encedisa abantu ngendlela eyehlukeneyo nanko phela isebenzisa ...

2 months ago | February 28, 2019

Uxotshaniswa yimpala ifuna ‘ukumbhinya’

Ethel Ncube KULOMNTWANA weBinga osesehluleka ukuya esikolo nanko phela kulempala emxotshanisayo mihla lemihla nxa ethi ...

Kufa ingane (9) indlu itshaywa lizulu

Thokozile Mbedzi ZISAMANGELE izakhamizi zeSithakeni eGwanda ngemva kokuba izulu litshise indlu lapho obekulele khona ...

Injabulo umantshi ehlanganisa ingane lonina

Edson Khumalo LIKHALE inyembezi zenjabulo inina leCharlet bucwadlana leShangani emthethwandaba weTredgold koBulawayo ...

Bakhala ngotisha ofundisa ehlomile

KUKHALWA ngotitsha weNcwadi Primary okuthiwa ufundisa egaxe isibhamu enqulwini. 

Uzama ukubulala uyise oleminyaka engu-14

Musa Janga KULOMFANA oleminyaka yokuzalwa engu-14 ohlala elokitshini leCowdray Park koBulawayo ophose wabulala uyise ...

Kubotshwe izelamani zisolwa ngokudlwengula ukhokho (96)

KULINDELEKE ukuthi zivele enkantolo izelamani ezisolwa ngokudlwengula ziphindelela ukhokho wazo oleminyaka engu-96, ...

UMBONO WOMTHUNYWA: Limukani abantu bamasalamusi, bangalidukisa

KUYONALE iviki kunkundla zokuxhumana kanye lakumabonakude bezindaba abatshiyeneyo kube lendabamlonyeni yomunye ...

Uhlanekelwa zinyosi zenotho

Musa janga KASAZIFUNI inyosi ebezimnothisa omunye ubaba wePlumtree nanko phela ukhala ngokuthi sezimqedele abantwana ...

2 months ago | February 21, 2019

Isigqi Somdladla

Trevor Mhlanga Amacebo amahle ngempilo ulawo, iphupho lokuqansa ufike esiqongweni lisengqondweni yakho, lomfanekiso ...

‘Uxolo Nkosi ngiyagula, ngithanda abesifazane kakhulu’

Bongani Ndlovu KULENDODA yeBeitbridge etshiye umthethwandaba weBeitbridge ubulawa zinsini nanko phela icele umantshi ...