Uncategorized

Bhudlu ku-satanism afune ukubulala unina

13 Jun, 2019 - 00:06 0 Views
Bhudlu ku-satanism afune ukubulala unina

uMthunywa

Yintatheli kaMthunywa

KULOMFUNDI wesikolo seMangubeni eKenilworth indawo eseNyathi ofikelwe ngumoya ongazwisisekiyo wezwakala esithi ufuna ukubulala unina kanye lokumunya igazi labanawakhe kundaba okucatshangelwa ukuba ingabe ibangelwa yi-satanism.  

Umfundi lo esingeke simchaze ngebizo ngoba simvikela ukubanga lesithathu kumfundo yaphezulu njalo wafikelwa ngumoya lo engakibo ngenyanga ephelileyo lapho aveza ukuba wangeniswa ku-satanism ngomunye wababalisi bakhe. 

Kuzwakale ukuthi ngemva kwesehlakalo lesi umfundi lo wahle wadliwa zindunduma.

Ekhuluma lentatheli omunye wezakhamizi zakule indwo uMnumzana James Dube uveze ukuba  kulemimoya engalunganga esikolo.

“Umntwana lo wayengakibo ngesikhathi efikelwa ngumoya lo. Umoya lo wamlahlela phansi wezwakala esehlaba umkhosi okwenza abazali bakhe babiza abaphurofethi ngoba bengakuzwisisi okwakusenzakala. 

“Ngesikhathi bemthandazela umfundi lo waveza ukuba uli-satanist njalo ulaywe ukuthi abulale unina ngoba kufuneka igazi lakhe. Wathi wehlulekile ukubulala unina ngoba emzwela nxa angamkhangela kungakho ubesefuna ukubulala abanawakhe. 

“Wathi ebuzisiswa ukuthi wangena njani ku-satanism waveza ukuthi kulombalisi onguye owamngenisi kiyo. Waphinda waveza ukuthi ayisuye yedwa, banengi abangeniswa kukholo  lolu ngumbalisi lo.”

“Kulezinsuku umntwana lo kakho, usephuthelwa yizifundo zakhe ngenxa yokuganga kombalisi obangenisa i-satanism, esikudingayo yikuthi ubajoyinisa njani, yikho okungasisiza ukuthi sikulwise ebantwaneni bethu,” kubika uMnu Dube.

Iphephandaba likazulu lixhumane lelinye ilunga lemuli eliveze ukuba kuliqiniso ukuba umntwana waveza ukuba ufuna ukubulala unina.

“Unkazana lo ubethi nxa esenkozweni avuke idimoni, kuthe ngelinye ilanga kwamenza engekhaya kwahle kwabizwa abathandazayo ukuthi baxotshe umoya lo. Esakuzwa lapha kwasiqeda amandla sasala siphelelwe umntwana eseqamba ukuba uli-satanist, wangeniswa ngomunye umbalisi ofundisa lapha afunda khona.

“Wabuya wachaza ukuba kuthiwe abulale unina kodwa uyamzwela, ubesekhethe ukuba abulale abanawakhe ukuze athole igazi elifunekayo.

“Umbalisi lo asizange simbuze kodwa okukhona yikuthi banengi abantwana abathi bangaya esontweni zomoya sekukhulekiswa bavuke amadimoni bathi bangama-satanist, bakuthatha esikolo, asazi ukuthi kuhamba njani. 

“Okwakhathesi unkazana lo kakho ekhaya, wayatshaywa ngumoya kwenye indawo,” kuveza omunye welunga lemuli.

Uqhubekele phambili echaza ukuba lokhu esigabeni kuyabamangalisa ukuba umntwana aphenduke okunye.

“Eminyakeni emine edluleyo abantwana bebehlala besiwa esikolo bodwa bengawiswa yindlala kutsho ukuthi bebewiswa yileyo satanism. Nanko sokuphendukile futhi, umntwana uthi ufuna ukudla inyama kanina anathe igazi lakhe,” kuchaza isihlobo lesi. 

Imizamo yokuxhumana lomunye wabazali balumfundi yehlule, inombolo zabo bezisala ukungena.

Share This:

Sponsored Links