Uncategorized

Bazabotshwa abasetshwaleni lasemcimbini yokosa

29 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Bazabotshwa abasetshwaleni lasemcimbini yokosa Assistant Commissioner Paul Nyathi

uMthunywa

AMAPHOLISA akuleli asexwayise uzulu ukuthi azabopha bonke abephula imithetho yokuvikela iCovid-19 ngokuya emadilini okosa emabhawa, ezitolo ezithengisa utshwala kunye lezitolo ezithengisa ukudla.

Isikhulumi samapholisa elizweni uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthe bonke abazakwephula imithetho le bazaqanjwa njalo bayangiswe.

“Amapholisa athanda ukugcizelela njalo ukuthi ukwenza imicimbi yokosa lokunatha utshwala emabhawa lasezindaweni zokudlela akuvunyelwa ngaphansi komthetho weCovid-19. Bonke osomabhizimusi abazaqhubeka besephula imithetho yeCovid-19 bazajeziswa kanzima njengokutsho kukaHulumende njalo akumelanga bakhale ngamapholisa lokhu kungenzakala. Amapholisa azaqamba amabizo abantu bonke abenza okungayisikho.

“Uzulu wonke jikelele otholakala enatha utshwala ebhawa, endaweni zokunathela lasendaweni zokudlela uzabotshwa njalo abhekane lengalo yomthetho,” kutsho Asst Comm Nyathi.

Amapholisa axwayisa njalo umphakathi, kunye labafundi bemakolitshini labafunda emanyunivesithi abenza imicimbi ezindlini besephula imithetho yeCovid-19 ngoba bazajeziswa. Umthetho wesikhathi sokuba semakhaya utsho ukuthi lamadili loba kuyilawo alabantu abangaphansi kwabangu-50 kumele achitheke ihola lika-10 ntambama lingakedluli.

Imicimbi ayifunakali ngoba eminye yayo icina idala imisindo esuka ifake labantu abangelacala engozini.

“Amapholisa athanda ukubonga umphakathi osebenzisana lawo ekuzameni ukuveza labo abephula umthetho yokuvimba ukumemetheka kwe-Covid-19 ngokwazisa amapholisa.

“Ngeviki ephelileyo amapholisa abophe omunye wabafundi benyunivesi yakoBulawayo uMichael Muza ngokwephula imithetho yeCovid 19 owenza umcimbi wokosa endlini eSelboene Park labanye afunda labo okwacina kuqhamuka umsindo emcimbini lo bacina sebehlasela isihambi sizihambela ngoba bedakiwe.

Isihambi lesi sacina sidubula sizama ukwethuselwa abafundi laba abasebesihlasele.

UAsst Comm Nyathi uphethe ngokugcizelela ukuthi umnikazi womcimbi wayesephula imithetho.

 

Share This:

Sponsored Links