Baza ngovivi uSix-Oh, Younga97 lo MUSE!!!

29 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Baza ngovivi uSix-Oh, Younga97 lo MUSE!!! UPOZee

uMthunywa

Vusumuzi Ndlovu
KULIVIKI singena ngezinkulu zihamba lentsha zomdlalo, bevula iminyango njalo lokuphuma ekhazeni. Lapha ngikhuluma ngoPOZee osungule ingoma entsha ethiwa ngu-Temporary Setback. Lapha ungena lo Llady Eef, MluGeng, M.O, Calentoe, nge Sgubhu esilungiswe nguPolite “P2DaOh” Tichivangana, eseLuveve la akhandela khona umculo wakhe.

Abawujwayeleyo umdumo ka POZee bazokwazi ukuba lundoda uza lazo ku-kwaito, njalo la uvulela entsha into ekhuthazwayo kakhulu kulinkundla yomculo, ngoba kusina kudedelwana njengokutsho kwabadala.

Ingoma yona ibonisa ubuciko bamathalenta lamagama u Laldy Eef engena ngomoya ekhomba ukuba ukhona kulomdlalo ekhuthaza ukuba indoda ayideli, uMluGeng ,MO loCalentoe labo bebonisa ukukwanisa ukuchaza izinto ngesimo saso kwezomculo. Umbiko ohamba lengoma nje izikhulumela ngokuhlala usebenza, njalo usethembeni loba kuba kudlulwa phakathi kwenkathazo lenkinga.

Kusuka ekuqaleni kuka 2000, uMbekezeli Mpofu usibusise lodadewabo uSkhu besenzela ingoma ezifana loHamba Nobani eyatshisa yamtholela lesicoco seZima ngo-2005.

USix-Oh usungule ingoma entsha uMyWay, ehambisana lezinkulu uPOY. Lingoma icindezelwe lokuqondiswa nguRayo-Beats odume ngomsebenzi wakhe loGuluva 7, Asaph, lengoma uBahle kaPOY. Ingoma iluhlobo lwe hip-hop, uSix Oh ecula ngolimi lwakhe lomdabu, uPOY emsekela ngesilungu. Baxoxisana ngohambo olukhona kulomdlalo womculo, bechaza ukuba bekungasi mandlwane ukufika lapha asebekhona njalo bakhangelele ukwenza okunengi ngoba amaqaqa manengi abasawaqansa besiya phezulu befuna impumelelo ngomculo.

Emveni kokunqoba isicoco kumaGlam Awards ngeviki edluleyo, uMUSE uqhubeka ngomsebenzi esungula idlalade lakhe uP.O.L.L.A.H mhlaka 30 Lwezi. Loba okwakhathesi lisaseyimfihlo emgodleni ngokumunyethweyo, kodwa engikwaziyo yikuba lelidlalade lisetshenzwe gadalala njalo lizagoqela izingoma ezifana loBenchMark eloMC Chita, UGrindin’ eloXayn loChurchMusiq, loBad Habit elomabonakude zingabe zikhona kulidlalade. Ngiyazi njalo ukuba zikhona ingoma ezilungiswe nguP2DaOh, njalo usebenzisane lentsha efana loMsiz’Kay loLuminous kwezinye zengoma zakhe.

Sizalinda ngamehlo abomvu ukuba kuzala nkomoni-ke ngedlalade lakhe uPeter Chester, eqhubeka elokhu esijabulisa ngomculo wakhe.

Sithanda ukwenzela amhlophe kwabakhethiweyo kuma-ZimHip-Hop Awards, kanye lezomsakazo wakhonapha ama-Skymas. Sibonga usekelo lwenu maviki wonke babali, lingakhathali!

Share This:

Sponsored Links