Uncategorized

Batshaqekile ngethuna abalifice lenjiwe

23 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Batshaqekile ngethuna abalifice lenjiwe

uMthunywa

KUDUME udume amakhanda emdenini wakoMlambo, eDukuduku, eMtubatuba, ngenxa yesehlakalo sokwenjiwa kwethuna lendodakazi yawo eleminyaka engu-10 yatshona, kwathathwa amathambo ekhanda layo. UNkosikazi Sbongile Mlambo, ongunina ka-Andile owatshona ngo-2011 uthe bacabangela ukuthi umuntu owenze lento usemdenini.

Utshele Intatheli ukuthi indodakazi yakhe yatshona ngemva kwenyanga ibekethile. Yagula ikhala ngokuthi ibona inyamazana ezifuna ukuyibulala, yacina ngokutshona yatshiya ingane. Uthi wethukile woma  ngesikhathi kufika intombazane ejwayelane lezingane zakhe izomazisa ukuthi ibisemathuneni iyobheka ithuna lesihlobo salo, yabona ithuna lika-Andile lenjiwe.

“Saphuthuma saya khona. Ngacitshe ngatshayeka phansi uma ngifika emathuneni. Ithuna lendodakazi yami lenjiwe nje.

Umuntu owenza lento wayelesikhathi, esazi kahle ukuthi ngeke abonwe ngumuntu. Waqala wasusa itshe esasilibeke phezu kwethuna, wagebha waze wayafika emathanjeni. Sithole ukuthi bathathe amathambo ezingalo lawekhanda, amafosholo ababesemba ngawo bawatshiya kanjalo eceleni kwethuna,” kutsho uNkkz Mlambo.

Uthi impahla indodakazi yakhe eyangcwatshwa izigqokile, besezibekwe eceleni.

“Into engenza ngibe lezinsolo eziqinileyo yikuthi umuntu owenze lento usemdenini, ukuthi ngubani lo obengaba lesibindi esingaka sokwemba ithuna eliletshe njalo libhaliwe ukuthi kwangcwatshwa nini?” kutsho yena.

Utshele intatheli ukuthi kukhona ukungezwani emdenini wakhe, kodwa ubengalindelanga ukuthi sebengaze bamzwise into ebuhlungu kangaka, bahlukumeze indodakazi yakhe seyaziphumulela.

“Kunzima lokulala ebusuku ngoba kasazi ukuthi umuntu othethe lamathambo uzawenzani. Silezinsolo eziqinileyo ukuthi uzaganga ngawo,” kutsho uNkkz Mlambo. Okhulumela amapholisa eKwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, uthe amapholisa avule amacala amabili okwenjiwa kwethuna ngokungekho emthethweni abengakabophi muntu asenza uphenyo.

UDokotela Velaphi “VVO” Mkhize, ongumelaphi wendabuko futhi oyisazi sezamasiko, uthe umdeni kwakumele uyigeze ngembuzi emhlophe indodakazi yawo ngesikhathi idlula emhlabeni njengoba yadlula ikhala ngokuthi ibona inyamazana.

Uthi kungenzeka ukuthi yatshona nje, kwakulabantu ababezama ukuyithwebula. Mayelana llalesi sehlakalo sokwenjiwa kwethuna uthe kuzomele umdeni uthenge imbuzi emhlophe uyobika emsamo ngesehlakalo esibi esehlele indodakazi yawo ngaphambi kokugqiba ithuna. — Ubulembu

Share This:

Sponsored Links