Uncategorized

Basangene amakhanda ngokudula kwama-yunifomu abazali

09 Jan, 2020 - 00:01 0 Views
Basangene amakhanda ngokudula kwama-yunifomu abazali

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

ABAZALI abanengi baphakathi kwelitshe lembokodo ngamalungiselelo okuvulwa kwezikolo nanko phela impahla yesikolo kayibambeki.

Inengi labazali belizithela phezulu kwendwendwe ezinde ezitolo ezithengisa ama-yunifomu ezifana lakoToppers lezinye.

UMthunywa ubhode ezitolo ezithengisa impahla yesikolo koBulawayo ngoLwesithathu ekuseni lapho obekuyisiphithiphithi abazali behamba labantwana ukuze babathengele impahla ezifunekayo.

UNkosikazi Babongile  Ncube  obehamba lomntanakhe ofunda esikolo seMilton Junior uthe i-yunifomu yomntanakhe ofunda uGrade 5 ibibiza iRTGS$230 iyembe kukanti ibhulugwe lona liyi RTGS$207 kuthi i-tie yesikolo yona ibi yi-RTGS184, kukanti eyomunye ofunda eCoghlan Primary ibibiza RTGS$295 kumbe US$23. 

“Angazi sibili ukuthi kuzaphetha ngani ngoba abantwabami bobabili amayunifomu abo afuna imali edlula iRTGS$2 000 nxa sengithenga lezicathulo lamasokisi. Mina imali engiyiholayo kayifiki kuleyomali, asazi ukuthi sizakudlani ngekhaya abantwana sebebuyele esikolo,” kutsho uNkkz Ncube.

Ugogo uMaHadebe obehamba lomzukulu wakhe oyaqala uForm 1 uthe kunzima ukulungisa impahla yesikolo lonyaka ngoba konke kuyadula okumangalisayo.

“Ngilapha ngididekile ngokudula kwezinto lapha eMatopo bangitshela ukuba i-track suit yiRTGS$550 khona kuvele izinto ezibhalwe ephepheni zizinengi lezingwalo zokubhala lazo ziyafunakala lezokubala.

“Eyesikolo yona layo ibiza iRTGS$207 isiketi, kuthi i-blouse yi-276, angazi sibili ukuthi ngizabamba ngaphi ngitshiye ngaphi ngoba akula okubambekayo  ngitsho lakancane,” kutsho ugogo uMaHadebe.

Omunye njalo umzali uthe ubona kungcono ukuthi athenge ilembu ayethungisa kulokuthi ayothenga iyunifomu evele ithungiwe.

Omunye umthungi wempahla zesikolo edolobheni lakoBulawayo uNkosikazi Ester Dube uthe bona bayazama ukuba abazali bathole intengo engcono, uhlupho yikuthi amalembu lezinye impahla zokuthunga ziyadula.

“Siyazama sibili ukuba abazali bathole intengo enhle, uhlupho yikuthi amalembu lenye impahla yokusebenzisa iyadula kakhulu kodwa sizama ukuba sincedisane labazali ukuze abantwana bahambe ezikolo lempahla eneleyo.

“Ibhulugwe leyembe yomfundi oya kuForm 1 siyithunga ngeRTGS$180, ilembu lingelethu kukanti amayunifomu amantombazana wona abiza iRTGS$200,” kuphetha uNkszn Dube. 

Share This:

Sponsored Links