Uncategorized

Baqeda amalanga angu-20 bengelamanzi eNyamandlovu

14 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Baqeda amalanga angu-20 bengelamanzi eNyamandlovu

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

ZITHWELE amagabha avuzayo izakhamizi zeNyamandlovu nanko phela seziqede insuku ezingu-20 zingela ngitsho ithonsi lamanzi eliphuma empompini zazo osekuzenza zesabele ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane.

Indawo yamabhizimusi le lapho okufika abantu abanengi kubikwa icine ukuba lamanzi mhlaka 21 Nhlolanja osekuzenza zihlalele evalweni ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana labo-cholera.

Kubikwa indawo le ilesibholane esisodwa zwi.

Omunye usomabhizimusi wakulindawo oziveze ngokuthi nguMnumuzana Balungile Ndlovu uveze ukukhathazeka kakhulu ngomumo lo wokuswelakala kwamanzi.

“Sithwele nzima ngokuswelakala kwamanzi endaweni yethu njalo lamabhizimusi kawasahambi ngendlela ngoba abathengi ikakhulu abanathayo sebebona kungcono ukuthi bagade baye edolobheni koBulawayo ngoba lapha akulamanzi.

“Amabhizimusi ethu aseyehlile ngenxa yamanzi  lezisebenzi sezisehluleka ukuba ziqale umsebenzi ngesikhathi ngoba ziqala ziyedinga amanzi esibholaneni laso esesisandelwa ngabantu,” kuchaza uMnu Ndlovu.

“Siyesaba ukuba lemikhuhlane ingaqhamuka ngoba abantu sebesenzela ingcekeza kuyo yonke indawo kubangelwa yikuswelakala kwamanzi,” kuchaza uMnu Ndlovu.

Omunye wezakhamizi zakulindawo uNkosazana Sithembeni Ndiweni uthe bathwele nzima abantwana ekuseni kumele babambe isikhathi sesikolo kodwa kubanzima ngoba kuba lendwendwe zabantu esibholaneni.

“Njengomama sithwele nzima  ngoba kuba lendwendwe zabantu esibholaneni bedinga amanzi okubangela ukuba labantwana bacine bengasabambi isikhathi ngoba abanye bancane ngeke benelise ukuzenzela nxa omama bengekho eduzane njalo lathi sicina siphuza emisebenzini okudala ukuba silahlekelwe yimisebenzi kunye lamabhisimusi kulabo abalamabhizimusi. 

“Sicela ukuba ikhansili iphangise ukusiza abantu nxa kulohlupho olunjengalolu,” kutsho uNkszn Ndiweni.

Isikhulumi seKhansili yeNyamandlovu uMnumzana Tayamaita Kambomboma ebuzwa ngodaba lolu uthe usaphenyisisa ngalo ngoba akukafiki umbiko ehofisini yabo.

Share This:

Sponsored Links