Baphoxekile abantwana kumiswa ezemidlalo futhi

21 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Baphoxekile abantwana kumiswa ezemidlalo futhi

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
INHLANGANISO yabaphathi bezikolo isixwayise ukuba kumiswe imncintiswano yezemidlalo kuzo zonke izikolo  nanko sekuvele ukuba liphansi inani labantwana asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela iCovid-19.

Covid-19

Ezemidlalo ezikolo beseziqalisile kulithemu yesibili, ngemva kobuka uHulumende ekhuthaze abaphathi bezikolo ukuthi baqinisekise ukuba kube lesilinganiso se-70 phesenti sabantwana abahlatshwe ijekiseni yesibili yokuvimba iCovid-19.

Sekuvele ukuba izikolo ziyehluleka ukufinyelela lelibanga lakhathesi, okuyikhona okudala ukuthi kumiswe yonke imncintiswano yezemidlalo.

UMthunywa uyakuveza lamuhla ukuthi ugatsha lwezempilakahle kuHulumende lwazise abaphathi bezikolo ukuthi balimuke, bengaqhubeki ngemncintiswano ngoba lokho kungafaka abantwana engozini.

Iseluleko lesi size ngesikhathi inhlanganiso yeNational Association of Secondary Heads (NASH) iphezulu kwemincintiswano ethile, ikakhulu le eyebhola ebalisa inguqu, ukuqaga leminye.

Umongameli weNASH uArthur Maphosa ngoLwesibili uthumele incwadi kumalunga alinhlanganiso exwayisa ngokuthi kumele izikolo ziqaphele.

“UHulumende, mhlaka 17 Nkwenkwezi wathumela umbiko wokuthi izikolo zamabanga aphezulu ziqale imidlalo yokungathintani lomuntu nxa sekufinyelelewe i-70 phesenti yabafundi abahlatshwe ijekiseni yesibili.

“Ngokulandela ucwaningo lwami ngezidingo eziphawulwe ngumbiko owavela kuKhabinethi, ngivumeleni, ngenhloso yokuvikela sonke.

Ngicele ukuthi kumiswe yonke imidlalo esesiyiqalile loba ikuliphi ibanga,” kutsho uMaphosa kuncwadi ayithumele bonke abaphathi bezikolo ngoLwesibili kuliviki.

“Ngiyazi ukuthaba bekukhona kubafundi bethu.

Ngiyazi njalo ukuba kuzakuba lokudana  lokuphoxeka kodwa ngiyajabula ukubika ukuthi kuze kube lakhathesi, asilawo umbiko ogcona imidlalo yethu.

Uthe kube kuhle ukuthi abaphathi bamise khathesi imidlalo ukuze kulandelwe i-Circular 7 ka 2022 eyavela kuHulumende mhlaka 17 Nkwenkwezi.

“Ngokunjalo,  sonke masigxileni ekukhankaseleni ukuhlatshwa kwabafundi ukuvikela iCovid-19 ukuze sifinyelele inani eliyisilinganiso se-70 phesenti. Asihlonipheni, siqaphele, umlayezo lo.

Asikholiseni imidlalo ekhona ezikolo silungiselela ukufika ngo-2023 sesilungise konke okumele sikwenze.

Kungaba kuhle ukuqhubeka ngemidlalo le nxa sesilobufakazi obuqinileyo obuveza ukuthi sifinyelele isilinganiso se-70 phesenti.

Share This:

Sponsored Links