Banini ngamalunga enhlanganiso zabalimi

30 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Banini ngamalunga enhlanganiso zabalimi

uMthunywa

Blessing Moyo

ABALIMI bakhuthazwa ukuthi kuqakathekile ukuthi babe ngamalunga enhlanganiso zabalimi ngoba kuyancedisa ekuzithuthukiseni njengabalimi futhi kubalula ukuthola usizo nxa beliqembu kulanxa umlimi ezimele yedwa.

UNkosazana Gota Taruda ongumlimisi esigabeni seMangwe ubikele uMthunywa ukuthi inhlanganiso zabalimi ziyanceda kakhulu abalimi andubana abakhuthaze ukuthi babe ngamalunga enhlanganiso lezi ezisendaweni zabo.

“Inhlanganiso zabalimi ziqakathekile ngoba ziyanceda abalimi ukuthi bathuthukise indawo yabo ngokuhlanganyela emisebenzini efana lokuthuthukisa  izinga lokulima endaweni yabo kunye ukuncedisa abalimi ezinkingeni abalazo njengamaqembu.

“Ukuba yingxenye yenhlanganiso kuyakhuthaza abalimi ukuthi benze imincintiswano yokulima baphinde bathole uncedo lokuyathengisela iGrain Marketing Board (GMB) kungakho ngikhuthaza abalimi ukuba babe zingxenye zenhlanganiso lezi ukuze bathole ithuba lokungezelela ulwazi abalalo ngezifuyo lezilimo,” kuchasisa uNkszn Taruda.

Iziphala ze GMB

Uqhubekele phambili echaza indlela inhlanganiso zabalimi ezisebenza ngayo.

“Inhlanganiso yabalimi ethile ilomlandu wokuvakatshela amalunga ayo ibabela ulwazi olwehlukeneyo kunye lokulalela izikhalazo abalazo ngokwehlukeneyo kwezokulima.

“Inhlanganiso zabalimi yizo ezibuya lolwazi olutsha zisabela abalimi ngokwenza imihlangano. 

“Okunye njalo ukuphatheka kuhlanganiso lezi kuyasiza abalimi ngoba inhlanganiso lezi ziyaphathisa abalimi ngezinto zokusebenzisa, izinto zokusebenzisa ezintsha zingafika ziqalisa ziphiwe abalimi abangamalunga enhlanganiso andubana kunikwe abanye abalimi.”

Uphethe ngokuthi abalimi balakho ukuba zingxenye zenhlanganiso ezibhadaliswayo lezingabhadalisiyo ezifana leZimbabwe Farmers Union, Zimbabwe Commercial Farmers Union kanye leBee Keepers Association.

Share This:

Sponsored Links