Uncategorized

Banikwa ukudla asebekhulile eBeitbridge

07 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Banikwa ukudla asebekhulile eBeitbridge

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
ZINGENE umnyaka omutsha zihlekela esikhewini izakhamizi esezikhulile zeBeitbridge kulandela ukunikwa izibiliboco zomnyaka omutsha ngoLwesithathu kuviki ephelileyo.

Izakhamizi lezi zinikwe ezifela emlonyeni ngumeli weBeitbridge edale lephalamende.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa umeli uAlbert Nguluvhe uthe ufisela izakhamizi ezingaphansi kwakhe umnyaka omutsha omuhle yikho ebone kufanele ukuthi azihlephunele lazo okuncane kwalakho ukuze lazo zithakazelele umnyaka omutsha zijabule.

“Ngikubone kufanele ukuba ngisize izakhamizi ngokudla ukuze labo bapheke bakholise ikakhulu abadala lalabo abaswelayo ngoba labo kumele bathole ukujabula njengaye wonke umuntu. Bonke laba ngibafisela umnyaka omutsha ogcwele intokozo lothando.

“Lokhu ngikwenze ngenjongo yokuthi sonke singene emnyakeni omutsha singabajabulileyo. Abadala engibanike ukudla inengi labo lihlala labazukulu kungakho ngibafisela ukuba bapheke bakholise.

“Uhlelo lolu ngizaqhubekela phambili lalo ukuze kungabi labanye abalala bengadlanga khona kuyisikhathi sokuthakazelela umnyaka omutsha,” kuphetha uNguluvhe.

Kusenjalo, uMphathintambo uNguluvhe uphinde njalo wanika izakhamizi ezilima zithelezela esigabeni seLesanth eBeitbridge inhlanyelo.

UNguluvhe uthe lokhu ukwenze ngenhloso yokuthi athuthukise isivuno endaweni le ngoba okunye okubangela ukuthi sibe phansi yikuthi abalimi balima indawo encane ngenxa yokuthi bayabe bengelamali yokuthenga impahla yokulima edingakalayo.

Uthe ukhulumisane loHulumende kanye lenhlanganiso yeWorld Vision ukuze aphathisane labalimi laba.

“Ngikubone kufanele ukuthi ngiphathisane labalimi laba ukuze sithuthukise isivuno endaweni yakithi.

“Inhlanyelo iyadula ngakho ngilethemba ukuba bazaphathiseka kakhulu njengoba bethole inhlanyelo.

“Okuhle ngenhlanyelo le yikuthi ngephangisa ukuvuthwa.

“Ngithole usizo lwenhlanyelo engaba yi-300kg kungakho i-irrigation eseLesanth isiyitholile sekusele iRiver Range

Irrigation kanye leTongwe,” ngumeli uNguluvhe lowo.

Inhlanyelo le, ibinikwa abatsha, abesifazana labadala abangu-150 abaphatheka kuhlelo lokulima. Lapha ngenzela ukuba ukudla kubekhona emakhaya lesigabeni.

Share This:

Sponsored Links