Uncategorized

Bangene ngomfutho abaphathintambo

13 Sep, 2018 - 00:09 0 Views

uMthunywa

NGOMVULO kuyonale iviki abaphathintambo bengatsha ezehlukeneyo kuleli bathethe izifungo zabo zomsebenzi njalo bathembise ukuthi bazasebenza nzima ngenjongo yokuthi kube lenguquko kuleli njalo kuthuthuke lomkhonomi weZimbabwe kusiyafika umnyaka ka2030.

Abaphathintambo abangamatshumi amabili benze izifungo zabo phambi kukaMongameli welizwe uKhomuredi Emmerson Dambudzo Mnangagwa edolobheni leHarare.

UMphathintambo obona ngezemali lezomnotho, uSikhwicamfundo Mthuli Ncube ubike ukuthi uzakhangelisisa kakhulu udaba lokuswelakala kwemali aphinde njalo azame ukuqedeazonke izikwelede zelizwe.

“Ngizazama ngazo zonke indlela ukuthi ngiqede izikwelede zonke.

Uqhubekele phambili esithi ukusweleka kwemali yisibonakaliso somnotho welizwe omi manzonzo.

“Ukusweleka kwemali yisibonakaliso sobubi benotho yelizwe. Kumele sikhangelisise kabanzi ukuze siqede loluhlupho kodwa kuzaba lendlela okumele ngizithathe,” kuchaza uSikhwicamfundo Ncube.

Umphathintambo wogatsha olubona ngezokuvikeleka kwelizwe, uKhomuredi Oppah Muchinguri-Kashiri uthe uhlangothi lwakhe luzenza ukuvulwa kwamabhizimusi kuhambe kakuhle.

“Ukuvikeleka kwelizwe kudlala indima enkulu ekuletheni ingqubela phambili yelizwe,” kuchaza uKhomuredi Muchinguri-Kashiri.

“Kumele sivikele ukuthula kwelizwe senze isiqiniseko sokuba abantu lempahla yelizwe kuvikelekile. Abafuna ukwenza ezamabhizimusi elizweni baqala bakhangele ukuthula okuphakathi kwelizwe.

Ubuye wathi amandla akhe angaphansi kukaMongameli welizwe ngakho bazasebenzisana ndawonye.

“Amandla ami angaphansi kukaMongameli welizwe, uKhmrd Mnangagwa lokhu kutsho ukuthi ngizasebenzisana laye,” kuchaza uKhmrd Muchinguri-Kashiri.

Umphathintambo wogatsha lwezemidlalo lamasiko uKirsty ‘MaSiziba’ Coventry uveze ukuthi ufuna ukwenza ukuthi indingo kanye lenhlupho zabatsha, abemidlalo kanye labamasiko zizwisiswe.

“Abenza ezemidlalo baqakathekile kungakho ngizakwenza konke okusemandleni ami ukuthi inhlupho zabadlali zaziwe,” kutsho uCoventry.

Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle uDokotela Obadiah Moyo ubike ukuthi umehluko uzabakhona kuzo zonke izigaba zempilakahle.

“Sifuna ukuba kusetshenziswe imitshina yakulezinsuku, esebenziseka kalula njalo engaduliyo,” kuchaza uDkt Moyo.

“Ngingene kulesisikhundla kuqhamuke umkhuhlane we-cholera njalo ngeke ngikubalekele lokhu. Kumele amaphilisi abe manengi njalo senze isiqiniseko sokuthi izisebenzi zethu ziyanakekelwa.

UKhomuredi Monica Mutsvangwa onguMphathintambo wogatsha olubona ngezembiko uthe uzakhangelisisa ukuvuselela kakutsha iZimbabwe.

“Inkululeko yentatheli izakuba khona kanye njalo sikhangelele ukuvulwa kweminye imisakazo.

“Onozindaba baqakathekile kakhulu ngakho kumele sibone ukuthi basebenza ngendlela, bayahlonitshwa njalo babhadalwa kuhle.

“Kumele njalo sikhangele ukuthi izinto zokusebenzisa kanye lendawo zabo zokusebenzela zihleleke ngendlela eqondileyo,” nguKhmrd Mutsvangwa lowo.

Share This:

Sponsored Links