Uncategorized

Bangcwaba isidumbu emnyango kambulali

09 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Bangcwaba isidumbu emnyango kambulali induna uChireya

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
KUSEHLAKALO esihlasimulisa umzimba, kulemuli esesigabeni esingaphansi kwenduna uChireya eGokwe eyenze into yamehlo nanko phela ithe ngemva kokuba ibulawelwe ilunga lemuli yalo yathwala isidumbu yayasingcwaba phambi komnyango wendlu kamabulala, uMthunywa ukuzwile lokhu.

UMthunywa uzwe ukuba amadoda amabili okungasatholakala amagama abo aba lokungazwanani kuviki ephelileyo okwabangela ukuthi omunye acine esegwaze wabulala omunye.

Kuzwakale ukuba abangakibo kalo owabhubhayo okutholakale ukuba ngabakoMarudza bazama ukubiza imuli yakometheswacala ukuze bakhulumisane kodwa bala okuyikho okwabangela ukuthi baze bacine besiyangcwaba isihlobo sabo phambi kwendlu yakometheswacala.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Mike Gumbo uthe lokhu belesithuli ngesenzo semuli yakoMarudza njalo babone into eyisimanga abangakaze bayibone.

“Lokhe ngathwetshulwa yingwe kangikaze ngibone  umuntu engcwatshwa emnyango wendlu.

Lokhu okwenziwe nguMarudza lamanye amalunga emuli yakwabo kusenza sizidle amathambo engqondo ngoba lokhu bakwenza ilanga libalele.

“Ngilethemba ngeke ngiphinde ngikubone futhi ngoba lokhu kuhlasimulisa umzimba.

Abantu sithithibele silapha.

Abakomufi oMarudza labanye bakhe  bacunulwa yikuthi umetheswacala bathi bembiza ukuthi bazokhulumisana wala yikho babuya bazomngcwaba lapha.

“Bathi befika emzini wakhe bagebha emnyango wendlu yakhe bamngcwaba khonapho babuyela emzini yabo cala celeni.

Abantu bebona lokhu bagijima bayabikela  induna ukuba sokuvele umhlola esigabeni sakhe,” kulandisa uMnu Gumbo.

UMthunywa wenelise ukuxhumana lenduna uChireya osiqinisekisileyo isehlakalo lesi.

“Idale lami lamukele umbiko wokuba imuli yakoMarudza ihambe yayangcwaba isihlobo sayo phambi kwendlu kalowo owetheswa icala lokumgwaza afe.

“Izakhamizi zathi zibona abantu begebha igodi bengcwaba phambi komnyango wendlu yalowo owambulalayo zagijima zazobika ngesimanga lesi.

“Okwakhathesi sisadingisisa ngemuli le ngoba bathi beqeda ukwenza lokhu bahle babuyela esigabeni sakibo.

Thina njengedale sizabikela abomthetho siphathisane labo ngodaba lolu ngoba kulokufa komuntu phakathi njalo lalokho okwenzakeleyo akula nhlonipho kwasebedlule emhlabeni.

“Ngisazothumela amapholisa esigaba ukuba imuli le ibizwe edale,” kuphetha induna uChireya.

Share This:

Sponsored Links