Uncategorized

Banatha umuthi wokugeza izandla bethi butshwala

01 Oct, 2020 - 03:10 0 Views
Banatha umuthi wokugeza izandla bethi butshwala

uMthunywa

Ethel Ncube
KULENDLAMANZI ezimbili elokitshini leMagwegwe koBulawayo osokuvele ukuthi zinathe umuthi wokuhlanza izandla i-sanitiser zisithi butshwala uMthunywa ukuzwile lokhu.

UMnumzana Jerom Ndlovu uthe unathe i-sanitiser ngempelaviki edluleyo.

Kubikwa uMnu Ndlovu wafica abangane bakhe bezinathela utshwala wathi ethi mothu akhiphe ukoma kanti usenathe i-sanitiser.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Edwin Sibanda oyisakhamuzi kulelilokitshi uthe uNdlovu ngowesibili ukunatha i-sanitiser.

“UNdlovu ngowesibili ukunatha i-sanitiser, ngoba iyabe ifakwe phakathi kwembodlela ye-starcane. Abantu nxa benatha utshwala bayabubeka phansi kube sekusiba lamagabha amabili alombala ofananayo okuyikho okwenza umuntu acine enatha okungasitshwala azwe sebusemlonyeni.

“Lathi sake sathi sizinathela uDube wafika ethi ukhipha umhawu wadobha eyomuthi samuzwa esesibuza ukuthi sinatha utshwala obunjani kanti wayesenathe i-sanitiser,” kulandisa uMnu Sibanda.

Uqhubekele phambili eveza ukuthi abantu akusamelanga bamane badobhe utshwala ababantu banathe bengacelanga.

Ekhuluma loMthunywa uMnu Ndlovu laye owanatha i-sanitiser uchaze ukuba wathukuthela esenathe umuthi wokuhlanza izandla.

“Ngathola amanye amadoda engiwaziyo enatha utshwala bama-star cane. Ngasengidobha enye imbodlela ngokoma kanti kwakungasi tshwala ngezwa emlonyeni wami sokubaba engingakaze ngikubone.

“Ngabuza ukuthi butshwala bani bathi ngidobhe imbodlela engayisiyo nganatha i-sanitiser,” kutsho uMnu Ndlovu.

Share This:

Sponsored Links