Balimi limani i-soya beans zilemali emangalisayo

28 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Balimi limani i-soya beans zilemali emangalisayo Isoya beans

uMthunywa

Wayne Ncube

INKAMPANI yeAgrivet isikhuthaze abalimi ukuthi balime i-soya beans ngoba zilenzuzo enkulu kubhizimusi kanye lempilakahle.
Abalimi baxwayiswa ukuthi balime i-soya beans ngoba zingumhlobo wendumba olomkambo omkhulu ngoba zisetshenziswa ukwenza ukudla okutshiyeneyo kwabantu kanye lokwezifuyo.

I-soya beans zisetshenziswa ukwenza ama-chunks, amafutha okupheka, uchago, isitshebo, amahlamvu alakho ukudliwa yizifuyo konke lokhu kuphathelana lenzuzo yendumba lezi.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Methembe Ncube oyingcitshi kunkampani le kwezokulima ukhuthaze abalimi bonke jikelele elizweni ukuthi balime i-soya beans ngoba zilomkambo omuhle njalo odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bazidle ngoba ziyakha umzimba.

“Abalimi kabalime i-soya beans ngoba kuyisilimo esilomkambo obanzi njalo omuhle. Zisetshenziswa ukwenza ukudla okwehlukeneyo okuthakazelelwa ngabantu abanengi ngoba ziyaqinisa umzimba ngakho umlimi olima indumba uthola inzuzo ephezulu ngemva kokuzithengisa,” kutsho uMnu Ncube.

UMnu Ncube uphinde wathi i-soya beans zilimeka ngesikhathi sokutshisa njalo esezulu.

“Isilimo se-soya beans sivuma ngesikhathi sokutshisa njalo esezulu ngakho umlimi ofisa ukulima isilimo lesi kaqalise ukulima. Ekulimeni, umlimi kufanele ahlanyele endaweni elimeke kuhle njalo okungela khula. Inhlanyelo ibisifakwa phansi kanye lomvundiso igqitshelwe,” kuchaza uMnu Ncube.

UMnu Ncube uthe ekuvuneni umlimi ulakho ukuthengisela amankampani kanye labantu.

“Manengi amankampani athenga isilimo se-soya beans ngoba sisetshenziswa endaweni ezinengi. Umlimi ulakho njalo ukuthengisela abantu nje ngoba indumba lezi ziyisitshebo esihlabusayo.

“Amahlamvu e-soya beans wona ayikudla kwezifuyo ngakho umlimi uyathola inzuzo enhle ngokulima isilimo lesi,” kuphetha uMnu Ncube.

 

Share This:

Sponsored Links