Bakhiphe iqoqo lenkondlo abalobi abasakhulayo

02 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Bakhiphe iqoqo lenkondlo abalobi abasakhulayo ULisedi Nkomo loMethembe Mthimkhulu

uMthunywa

Listen Ndlovu
ABALOBI abahlala koBulawayo uMethembe Mthimkhulu loLisedi Nkomo bethule iqoqo lenkondlo ezithinta indikimba ezehlukeneyo ezigoqela uthando, ukuncindezelwa, inzondo, imvelo kanye lokungaziphathi kwabasakhulayo.

UMethembe Mthimkhulu oleminyaka yokuzalwa engu-20 esebenzisana ndawonye loLisedi Nkomo oleminyaka yokuzalwa engu-20 bethule iqoqo lenkondlo elilesihloko esithi “The Last Drum Beat” mhlaka 9 Mabasa.

UMthimkhulu ubikele intatheli ukuba iqoqo lenkondlo leli liqukethe okutshiyeneyo abantu abahlangana lakho emphakathini.

 

“Iqoqo leli likhuthaza abantu ukuba baqaphele izenzo zabo ngoba ekucineni zizabafica. Indikimba eziqukethwe liqoqo leli zigoqela  ukungaziphathi kwabatsha, uthando, inzondo, ukuncindezelwa kanye lemvelo.

“Iqoqo leli lembula isimo esikhona, indlela abantu abaphilisana ngayo nsuku zonke kanye lenkinga eziqhubeka zilimaza umphakathi wethu.

“Impilo ifaniswe lengungu eqhubeka ikhala, nxa ingungu sizathula konke ukukholisa kuyaphela kusitsho ukuba ukuqhubeka kwempilo lokuzijabulisa konke kuma lapho okuphela khona,” kutsho uMthimkhulu.

“Umlayezo esifuna ukuwudlulisa ngeqoqo leli ngowokuthi esimeni esikuso khathesi, umphakathi kudingakala uqaphele njalo nxa singasananzelelanga izenzo zethu, masinyazana sizahlangana lesimo sokubhujiswa,” kutsho uNkomo.

“ULisedi wethula incwadi yakhe yakuqala ngomnyaka ka 2018 ethiwa, ‘Feelings From Deep Within’, mina ngisabhala ibhuku elizaba yincwadi yami yesibili,” kutsho uMthimkhulu.

Share This:

Sponsored Links