Bakhipha incwadi ezimbili leCD yenkondlo

26 May, 2022 - 00:05 0 Views
Bakhipha incwadi ezimbili leCD yenkondlo Portia Tshuma lo Zwelithini Dlamini

uMthunywa

Listen Ndlovu
IMBONGI ehlala koBulawayo uZwelithini Dlamini esebenza ndawonye loPortia Tshuma bethule incwadi ezimbili.

UZwelithini Dlamini esazakala ngelithi Mjabulisi oleminyaka yokuzalwa engu-22 esebenzisana ndawonye loPortia Tshuma oleminyaka yokuzalwa engu-37, bethule incwadi ezikhuthaza intsha ukuba iqhubeke ilandela amaphupho ayo.

Incwadi ezimbili, Ithendele Elihle Ngelikhala Ligijima lethi Survival of The Fittest zethulwe mhlaka 6 Nkwenkwezi.

UDlamini ubikele intatheli ukuba incwadi lezi zimayelana lempilo kulezinsuku kanye lokungami kuhle kwesimo somnotho weZimbabwe.

“Ngenxa yokuthi ezomnotho azimanga kuhle akutsho ukuthi  sokumele sihlale ezindlini sigoqe izandla kodwa kumele siphakame sidinge okuzasiphilisa silungiselela ikusasa lethu ngoba isikhathi asilindi muntu, yingakho sisebenzise isaga esithi Ithendele Elihle Ngelikhala Ligijima.

“Impilo kulezinsuku iphilwa ngabalamandla, kungakho ibhuku lesibili lithiwa Survival of The Tittest ngoba sihlangana lokunengi sibancane.

Ibhuku leli likhuthaza intsha ngokuqakathekisa amasiko lolimi lwabo,” kutsho uDlamini.

UPortia Tshuma ubike ukuba ukuswela umsebenzi lesimo seCovid-19 kuveze isipho abengasazi ukuthi ulaso.

“Ukuswelakala kwemisebenzi lobunzima abantu abahlangana labo ukuze baziphilise kwangipha ugqozi lokuloba incwadi ezikhuthaza intsha lomphakathi.

“Isimo seCovid-19 sifake abantu abanengi ebunzimeni.

Ngaqala ukuloba inkondlo ngezimo ezitshiyeneyo, ukuze ngakhe ikusasa lami elihle, kwaphumelela ngenelisa ukusebenzisana loZwelithini.

Ngifuna ukuphakamisa umoya wokubala ebantwini abatsha ngoba amazwi alotshiweyo alamandla.

Incwadi lezi zingenelisa ukuqondisa impilo yabatsha asebelahleke endleleni,” kutsho uTshuma.

“Ngikhiphe i-CD ethiwa Sisempini elenkondlo ezingu-15 engizenze ngincedisana lembongi zakoBulawayo.

“Inkondlo lezi zikhuluma ngezimo esihlangana lazo kusukela ebantwaneni lebadaleni. Enkondlweni lezi sithola ukukhuthazeka,” kutsho uDlamini.

Share This:

Sponsored Links