Uncategorized

Bakhalalelwa isidumbu esikhulumayo

21 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Bakhalalelwa isidumbu esikhulumayo uAssistant Commisioner Paul Nyathi

uMthunywa

Langelihle Moyo

KUDABA olusansumansumane olutshwaqisa umzimba, olwenzakale eZhombe, eNkabazwe kulomakorokoza oleminyaka engu-31 obuleweyo wacuywa izitho okubikwa isidumbu sakhe sezwakala sikhuluma sisithi sifuna ukungcwatshwa izitho zonke sezikhona njalo sifuna ukuhlawulwa.

Umuyi okutholakale ukuthi nguMunyaradzi nje kuphela, ovela eGokwe kodwa obehlala esiqintini seBhamala ngaphansi kukasobhuku uSigandiwa lenduna uSamambwa kubikwa wabulawa qede wacuywa izitho ezigoqela ulimi, lezitho zensitha.

Isehlakalo lesi senzakale mhlaka 11 Mpandula.

Kubikwa isidumbu lesi siqede insuku ezedlula eziyisithupha sikhalelwe ngakibo kwalabo  okucatshangelwa ukuba bambulala singabolanga njalo singekho emotsha.

UMthunywa uzwe ukuthi ngemva kokuba umuyi esebulewe, abangakibo babuya bevela eGokwe besiyathatha isidumbu kwenzakala isimanga ngoba sezwakala sikhuluma ukuthi sisiwe emzini wakomambulala.

Kuzwakale njalo ukuthi labo abambulalayo bathi sebebaleka babona umufi esemi phambi kwabo esithi bayangaphi lezitho zakhe zomzimba bemtshiya okuyikho okwenza babotshwa.

Umfanekiso uthethwe ku Shutterstock

Esinye isakhamuzi sakuleyo ndawo lapho okwanzakale lesi sehlakalo esingathandanga ukuqanjwa ngebizo sibikele uMthunywa ukuthi isidumbu lesi sihlale insuku ezinengi singabolanga singasiwanga emotsha. 

“Isidumbu sikaMunyaradzi sihlale insuku ezidlula eziyisikhombisa singabolanga sihlezi khonale lapho esasikhalalwe khona. Umuyi uthi yena kasoze angcwatshwe engelazitho zakhe zonke.

“Isidumbu sikamuyi saveza futhi ukuthi laba abambulalayo bakhiphe inhlawulo yenkomo ezinengi, kunye lentombi nto.

“Sifuna ukuthi ezitolo lapho okwachithekela khona igazi lakhe kuhambe isilwane esiphilayo ngoba kukhona okuzakwenzakala,” kulandisa ongathandanga ukuqanjwa ngebizo. 

Induna yesigaba lesi uSamuel Samambwa ekhuluma lentatheli kaMthunywa uthe kuliqiniso ukuthi kulendoda ebuleweyo kodwa amapholisa asenelise ukuthwala isidumbu asisa emotsha yeKwekwe District Hospital Mortuary.

“Liqiniso ukuthi kulendoda eyabulawa yacuywa,  amapholisa asenelise ukuthwala isidumbu asihambisa emotsha yeKwekwe District Hospital Mortuary.

“Izehlakalo ezifana lalesi akumelanga zenzakale phakathi kwethu. Ukubulalana akuqondanga kumbe ngithi ukuchitha igazi akuvunyelwa.

“Kasifisi ukuthi sibuye samukele indaba efana lale,” kutsho induna uSamambwa.

Isikhulumi samapholisa elizweni uAssistant Commissioner uPaul Nyathi uthe amapholisa asethethe isidumbu asihambisa emotsha yesibhedlela seKwekwe.

“Okwakhathesi senelisile ukuthatha isidumbu somuyi sasisa eKwekwe District Hospital Mortuary, njalo sisachwayisa ngokugcweleyo ngodaba lolu,” kutsho uAsst Comm Nyathi.

Share This:

Sponsored Links