Uncategorized

Babekwe okwamaqhawe ababulawa batshiswa

10 Sep, 2020 - 08:09 0 Views
Babekwe okwamaqhawe ababulawa batshiswa

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
IZITHANDANI ebesezikhulile zesigabeni seMangwe ezabulawa zatshiswa kuviki ephelileyo zibekwe ngoMvulo emangcwabeni eMpandeni Mission Cemetery.

Amabhokisi ezithandani lezi abekwe phakathi kwegodi linye elikhulu etshiywe umkhandlo omncane phakathi kwawo. UNicholas Nleya (83) kanye loNkosikazi wakhe uMargaret (78) batshiye abantwana abalitshumi, abazukulu abangu-20 kanye lezizukulwane ezimbili.

Umgcwabo lo ubungathi ngoweqhawe lesizwe nanko phela abantu babuye bevela kumagumbi womane elizwe ukuze bazovalelisa ababili laba.

Emzini wakoNleya bekufakwe amatende amakhulu amane, lamancane amahlanu ukuze abantu akade besesililweni bangatshiswa lilanga.

Abantu bakhale kwaze kwahela ngesikhathi kuthwalwa amabhokisi amhlophe abelezidumbu zababili laba ezitshileyo.

UArchbishop weBulawayo Diocese, uFather Alex Thomas nguye obekhokhela abapristi kunkonzo yokucina yezithandani lezi.

Abantu abanengi behlise izinyembezi abantwana bababili laba becela ukuhlatshelelwa ingoma kaVusi Nova ethi “Yibanathi”. Sengathi bekungenelanga baphinde njalo bathinteka isicino sababili laba uNkosazana Thabisile Nleya ekhuluma ngamafi tshane ngabazali bakhe.

“Sengizaba yini ungasekho baba, ungasekho ukuba ungiqondise, ungaseyikungifundisa, impilo yami yonke ubusekela amaphupho ami. Wangifundisa ukuthi ngingesabi nxa ngiwaxotshanisa. Nginjenje lamuhla, baba kungenxa yakho,” kutsho yena.

“Ubuziqhenya ngomkakho njalo ubuhlezi umthanda impilo yakho yonke, ngitsho lokufa kwehlulekile ukulehlukanisa. Sisele sodwa egcekeni,” kutsho yena.

UThabisile uphinde njalo watshibilika wakhangela kunina.

“Ngizobayini ngaphandle kwakho? Kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ukuzwa ukuthi ubuncenga ababulali bakho ukuthi ufuna ukuphila. Ngidabukile mama wami. Inhliziyo yami idabukile yaba zincezu njalo ngeke iphinde ihlangane. Ubungumthunzi wethu, mama sengizakhalela bani mina? Ubuhlungu obungaka ngizabutshela bani? Akusekho okwami kulumhlaba omubi,” kukhala uThabisile.

UMnumzana Edmond Nleya ongomunye wabantwana uthe abazali babo babafundisa ukuphila kuzimo ezehlulekeneyo.

“Basifundisa konke nje esikudingayo. Siyenelisa ukuphila loba ngaphi. Ungathatha omunye wethu umbeke ehofi sini loba emasimini siyenelisa ukuphumelela. Ubaba wayeqakathekisa abesifazana njalo kazange atshaye umama wethu loba ilanga elilodwa njalo lami ngakufunda lokhu,” kutsho uMnu Nleya amabala esala ukuphuma.

UMlisa wendaweni le, uZibuyeni ucele amapholisa ukuthi adingisise ngendaba le ngoba izakhamizi sezihlalele evalweni.

Share This:

Sponsored Links